Sektörden Haberler

SEKTÖR İSTİŞARE TOPLANTISI MARMARA ADASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sektör sorunlarının çözüme kavuşturulmasını teminen, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murat DURCEYLAN ve MAPEG'den Sayın Mustafa SEVER ile sektörle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımlarıyla 25 Aralık 2021 tarihinde Marmara Adası’nda Sektör İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu Toplantıda, Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murat DURCEYLAN, son dönemde STK’larla MAPEG arasında yakalanan uyum sayesinde sektörün sorunlarının çözümüne yönelik daha hızlı adımlar atılabilir hale geldiğine değindi. Sayın DURCEYLAN, Marmara Adasının birinci önceliğinin madencilik olması gerektiği, liman yapımı gibi altyapı hizmetinin sağlanması durumunda madenciliğin katma değerini artıracağından ve nihai ürün üretilmesinin öneminden bahsetti. Marmara Adasının ekonomiye katkısının çok iyi anlatılması gerektiği, adanın yıllık 455 bin ton blok mermer üretimi gerçekleştirdiği ve birinci önceliğin mermer olduğunun vurgulanmasının önemine değindi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın DİNÇER, devlet hakkı, orman bedelleri ve ruhsat harçları konularına değinerek bu konulardaki yapılandırma/taksitlendirme ile ilgili düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Sayın DİNÇER, madencilik ile ilgili kamuyu bilgilendirme ve olumlu algı yaratılmasına ilişkin basın nezdinde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Toplantıya katılan Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarınca orman bedellerinin yüksek olduğu, ruhsat güvencesinin bulunmadığı, T.C. Orman Bakanlığı nezdinde izin problemleri yaşandığı gibi konulardan bahsedilerek bu konuların çözümlerine yönelik gerekli çalışmaların yapılması gerektiği ifade edildi.

Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7