Sektörden Haberler

ESKİŞEHİR’DE SANAYİ ODASI VE MADENCİLİK KÜMELENMESİ FİRMALARI İLE TOPLANTI DÜZENLENDİ

22.02.2022 tarihinde Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde, Eskişehir Madencilik Kümelenmesi ve sektör firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen Sektör İstişare Toplantısı’na Birliğimizce katılım sağlandı. Toplantıda firmaların ruhsat ve izin süreçleriyle ilgili yaşamış oldukları sorunlar hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere MAPEG Genel Müdür Vekili Mustafa SEVER ile Enerji Hammaddeleri Daire Başkanı Serdar HASİPEK ve Metalik Madenler Daire Başkanı Şafak OCAK toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KESİKBAŞ madencilik sektörüne ve Eskişehir’de faaliyet gösteren firmalara katkıları sebebiyle İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’ne teşekkürlerini iletmiş ve sözü İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın DİNÇER’e devretmiştir. 

Sektörde yaşanan güncel sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı ve soru cevap şeklinde gerçekleştirilen toplantıda söz alan İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, sözlerine devlet hakları konusuyla başlamış ve atılan adımlar sonucunda tek seferde ödenmesi gereken devlet haklarının taksitlendirilerek ödenmesi imkanının Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimler sonucunda önünün açıldığını belirtmiştir. Madencilik sektörünün daha önceki dönemlerde kamu alacaklarının yapılandırılması kapsamına dâhil edilmediğini ancak atılan adımlar neticesinde yapılandırmaya dâhil edildiğini aktarmıştır. 2021 yılında da yapılandırmaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığıyla yapılan görüşmeler neticesinde orman izin bedellerinin de eklendiğini belirten Dinçer, yapılan görüşmeler neticesinde orman izin bedellerindeki borçların yapılandırmaya dâhil edilerek faizlerin silinerek taksitlendirildiğini aktarmıştır.

Diğer taraftan orman izinlerinde de gecikmeler yaşandığını belirten Aydın Dinçer, İMİB ve Maden Sektör Platformu’nda yer alan STK’ların sektör için yaptıkları fedakârlıkların sosyal medyada hiçe sayılarak, art niyetle konuşmaların sektörün yanında yer alınmıyormuş gibi gösterildiğini belirtti ve işin aslının ise ilgili Bakanlıkla yapılan istişareler sonucunda aylık olarak firmaların bekleyen izinlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletildiğini ve izinlerin hızlandırılmaya çalışıldığını, ancak her ne kadar bu tür adımlar atılsa da, Bakanlık tarafından eksik evrak bildirimi yapıldığını, gecikme yaşanmaması adına firmalarımıza da önemli görevler düşmekte olduğunun altını çizmiştir. Bu noktada yaşanan gecikmelerde birkaç faktörün neden olarak karşımıza çıktığını belirten Dinçer, izin taleplerinde firmaların müşavirliklerini gerçekleştiren firmaların verdikleri evraklarda eksiklik olması sebebiyle 3-6 kayıplar yaşandığını belirtmiştir. Burada sektörümüzün evraklarını tam olarak teslim ettiklerinde izin süreçlerinde kaybın önleneceğini belirten ve bunun da sektörün lehine olduğunu belirten Dinçer, bu noktada yapılan uyarıların sadece firmalarımızın bekleme süreçlerini öne çekmek amacıyla yapıldığını ve doğru evrakla başvuru yapıldığında bürokrasi kaynaklı gecikmelerin önüne geçileceğini aktarmıştır.

Toplantı sırasında söz alan Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç, Eskişehir’in madencilik açısından Türkiye’ye önemli bir katkı sunduğunu belirterek sektörün sorunlarına değinmiştir. Bu kapsamda maden kanununda 5 yıllık süreç boyunca 3 yıl faaliyette bulunma zorunluluğunu ele alan Metin Çekiç, her yıl ödenmek zorunda olan bedellere pandemi şartlarının da eklenmesinin güçlükler yarattığını ve ocağın çalışmadığı zamanlarda devlet hakkının alınmaması gerektiğini belirtmiştir. Diğer taraftan ihale süreçlerinde çeşitli kurumlardan görüş alınmasının süreci olumsuz etkilediğini bunun yerine ihale öncesinde madencilerin ne ile karşılaşacağının belli olması gerektiğini ifade etmiştir.

Toplantıya katılım sağlayan MAPEG eski Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever ise, MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç’in Genel Müdürlüğü sırasında sektör temsilcileriyle birlikte hareket etme çabasına girildiğini ve istişareye açık bir yönetim anlayışına girildiğini belirtmiştir. Diğer taraftan yaşanan gecikmelerin sebebinin izne tabii sahanın keşfinin gerekmesi ve bildirilen evraklarda eksikliklerden kaynaklandığını belirten Sever, Bakanlık olarak hedefin madencilikte gerçekleşen cari açığın azaltılması olduğunu iletmiştir. Bunların yanı sıra yeni bir maden yasası taslağı oluşturulduğunu da belirten Sever, İMİB Yönetimine madenciliğin geliştirilmesi için atılan staj çalışmaları ve burs projeleri sebebiyle de ayrıca teşekkürlerini iletmiştir.

Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7