Sektörden Haberler

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI, MADENCİLİK KOMİTESİ VE MADENCİLİK KÜMESİNİN DÜZENLEDİĞİ SEKTÖR İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Eskişehir Sanayi Odası, Madencilik Komitesi ve Madencilik kümesinin madencilik sektörü, rehabilitasyon çalışmaları ve kamuoyunda sektörümüzün algısına yönelik yapılan çalışmaları istişare edebilmek adına 11 Mart 2021 Perşembe günü dijital ortamda düzenlediği sektör istişare toplantısına İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer katılım sağladı.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin KESİKBAŞ’ın açılış konuşması ile başlayan istişare toplantısı İstanbul  Maden  İhracatçıları  Birliği  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Sayın  Aydın  DİNÇER’in  sektör  sunumu ile  devam etti.  Sayın Dinçer sunumunda, madenlerin pek çok sektöre hammadde ve enerji kaynağı olduğunu vurgulayarak inşaat sektöründen otomotiv sektörüne tarımdan sağlık sektörüne madenlerin ham madde sağladığını ifade etti.  Ayrıca kamuoyunda her geçen gün madencilik faaliyetleri artıyor, ormanlar yok oluyor şeklinde oluşturulan negatif algıya karşılık olarak, son 10 yıl içerisinde sektörde arama ruhsatlarında %83 ve işletme ruhsat sayılarında ise %14 düşüş yaşandığını Türkiye’nin orman varlığının son 20 yılda %10 arttığını ifade etti. Madencilik faaliyetlerinin toplam orman alanlarının sadece binde 2,9’unda yapıldığının altını çizerek, Türkiye’nin yıllık 32 milyon metreküp tomruk ihtiyacı olduğunu, madencilik sektörü için kesildiği varsayılan ağaçların da madencilik yapılmasa dahi üretilmesi gereken miktarın içerisinde yer aldığını belirtti. Rehabilitasyon konusunda Türkiye’de çok iyi örneklerin olduğunu belirten Aydın Dinçer, madencilik faaliyetleri sonrasında rehabilite edilen arazinin yeniden doğaya kazandırılıp zeytincilik yapıldığını, üzüm bağları yetiştirildiğini, bal ormanlarının oluşturulduğunu ekledi.   Madencilik sektörü üzerinde yaratılan olumsuz algının, yapılan iyi rehabilitasyon örneklerini ulaşılabilecek her mecrada kamuoyuna tanıtılarak değiştirilebileceğini ifade eden Sayın Dinçer, bu noktada genç madencilere, genç girişimcilere de doğru bilgi aktarımı hususunda önemli bir görevin düştüğünü, sosyal medyalarında madencilik sektörünün öneminin anlatılması gerektiğini ifade etmiştir.  Sunumunun sonunda maden ihracatı ile ilgili istatistiki verileri de paylaşan Sayın Dinçer, Türkiye’nin sanayileşmesi gerektiğini ve sanayileşmenin de madencilik ile başladığını ifade etti. Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarını sektörümüz hakkında bilgilendirerek, katılacakları üst düzey toplantılarda, kamuoyunda madencilik ile ilgili yanlış bilinenleri yeri geldiğinde doğru ifade edilebilmesini sağlamak amacı ile faaliyetler yapıldığını bunun hep birlikte yapılması gerektiğini belirterek konuşmasına son verdi.

Akabinde ise Eskişehir Madencilik Kümesi Üyesi Umut RALLAS madencilik sektör sorunlarını içeren sunumunda sektöre ilişkin önyargının kaldırılması için STK’ların etkin bir rol oynaması gerektiği, madencilik ile ilgili bir Bakanlığın kurulmasının süreçleri kısaltacağı, bürokrasinin kolaylaştırılması, izin alınacak kurum sayısının azaltılması ve izin süreçlerinin kısaltılması gerektiği, maden işletmelerine motorin harcamalarında ÖTV desteği, devlet hakkı, mevzuat ve Milli Madencilik politikasının geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem BULUR ve Eskişehir Madencilik Kümesi Başkan Yardımcı Mehmet RALLAS da söz alarak madencilik ve sektöre ilişkin görüşlerini ifade ederek yapılması gerekenleri aktardı.

Özellikle madenciliğin yoğun olduğu illerde bulunan sanayi odalarının madencilik komitelerini bir arada olacağı sanayi odalarının bilinçlendirmek için bir platform oluşturulması planlandığını ifade eden Aydın DİNÇER, Türkiye’deki tüm Genç Girişimcilerin de bir araya getirilmesi konusunda çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Madenciliğin sadece madenin olduğu yerde yapılabilecek bir faaliyet olduğunu belirten Sanayi Odası Madencilik Komite Başkanı Muzaffer KIZILDAĞ’ın madencilik sektörü ile ilgili görüşlerini aktarmasının ardından sektör ile ilgili yanlış algının ortadan kaldırılması çalışmalarının devamı için tekrar bir araya gelinmesine karar verildi.

Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7