Sektörden Haberler

DOĞAL TAŞ ÇEVRE MEVZUATI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Daire Başkanı maden mühendisi Sayın M. Oğuz GÜNER’in “Doğal Taş Sektöründe Çevre Mevzuatı Süreçleri” konulu bilgilendirme sunumu, Birliğimiz organizasyonu ve sektör firmalarının katılımlarıyla 6 Nisan 2021 Salı günü online olarak gerçekleşti.

Bilindiği üzere, ÇED Olumlu / ÇED gerekli değil kararı verilmiş projeleri (ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilen madencilik projeleri de dahil olmak üzere) olan sektör firmalarımızca, sonraki süreçlerde ilgili kamu kurumlarınca yapılacak denetimlerde sıkıntı yaşamamaları amacıyla ÇED sürecinde vermiş oldukları taahhütlere ve Çevre Mevzuatı’nda belirtilen esaslara (tesislerin yıllık üretim kapasiteleri, çalışma süreleri, ünite sayıları, arazi hazırlığı, malzemelerin stoklanması, malzemelerin stok alanında taşınması ve nakliyesi, pasa döküm alanları, çalışma şekline göre basamak sayısı, yüksekliği, genişliği ve şev açısı, kullanılan patlayıcı miktarı ve haftalık planlama sayısı, toz emisyonlarına karşı alınan tedbirler vs.) uygun olarak üretim yapılması ve ÇED ile uyum içerisinde faaliyette bulunulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Toplantıda yapılan sunumu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

 

Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7