Fuarlar ve Heyetler

DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİRLEŞİK KRALLIK SANAL TİCARET HEYETİ DÜZENLENECEK

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından, ülkemizin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda ihracatımızın artırılması ve mevcut pazar paylarımızın korunması amacıyla, “2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında, 8-19 Mart 2021 tarihleri arasında doğal taş sektörüne yönelik faaliyet gösteren firmaların katılımı ile Birleşik Krallık sanal ticaret heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu ticaret heyeti için, T.C. Ticaret Bakanlığı onayı alınması halinde, Birliğimiz tarafından katılımcı firmalara destek tutarı oranında prefinansman sağlanacaktır. Birleşik Kralıık  sanal ticaret heyeti için kontenjan sınırlı olup, Bakanlık ve İMİB desteği sonrası heyet katılım bedeli 300 USD’dir. Heyete katılmak isteyen firmalarımızın https://tinyurl.com/birlesikkrallik2021 linkinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra katılım bedelini aşağıda yer alan banka hesabına yatırmaları ve ödeme dekontuyla beraber ekte talep edilen belgeleri eksiksiz hazırlayarak en geç 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:30’a kadar e-posta yoluyla zeynep.berk@immib.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

İletişim İçin:

Zeynep BERK

Tel: 0212 454 09 68

E-mail: zeynep.berk@immib.org.tr

NOTLAR:

  • Şahıs firmaları Ticaret Bakanlığı desteğinden yararlanamamaktadır.
  • Heyete katılım her firma için azami 4 kişi ile sınırlıdır. Katılım bedeli temsilci sayısından bağımsız olup, firma başına ödenmesi gereken sabit bedeldir.
  • Heyete katılım için kontenjan sınırlı sayıda olup yoğun talep olması durumunda; başvuruda bulunan firmanın başvuru formunun doldurulduğu ve heyete ilişkin gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği tarih, heyet katılım bedelinin yatırılmış olması, anılan pazarda işlenmiş doğal taşa talep olması sebebiyle işlenmiş doğal taş ürünlerini ihraç eden firma olunması, İMİB’e üye olma ve ihracatını geçirme oranı, daha önceki heyetlerimize katılım sağlamayan veya göreceli olarak daha az sayıda heyete katılım sağlamış olan firmaların önceliği hususları dikkate alınacaktır.
  • Ödemenin yapılmış olması katılım teyidi anlamına gelmemektedir.
  • Heyet kapsamında tercüman hizmeti verilmeyecek olup, on-line görüşmelere katılacak temsilcileriniz arasında İngilizce bilen kişilerin bulunması gerekmektedir.
  • Görüşmeler online platform üzerinden gerçekleştirileceğinden güçlü internet bağlantısı gerekmektedir.
  • Destek başvurusu aşamasında tüm katılımcıların DYS’ye kayıt yaptırmış olmaları zorunludur. Destek başvuru tarihinde DYS sistemine kayıt yaptırmamış firmaların mevzuat kapsamındaki destekten yararlanması mümkün olmayacak olup, firmanızca imzalanacak taahhütnamede yer alan cezai yaptırım uygulanacaktır. (Kayıt ile ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır.)

EK:

Başvuru Belgeleri:

1- EK B-2 Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu (1 sayfa)

2- EK B-3 Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa)

3- Taahhütname (2 sayfa)

4- Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu (1 sayfa)

5- DYS'ye Kayıt Başvurusu Bilgilendirme Yazısı (1 sayfa)

6- Heyete katılan temsilcinin Şirket sahibi veya ortağı olunması halinde; şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi

7- Heyete Katılacak temsilcinin firma personeli olması halinde (yönetim kurulu/icra kurulu üyesi ve şirket yöneticisi dahil) bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya son aya ait firma SGK bildirgesi

Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7