Duyurular

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 VE 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarihlerde ve gündem uyarınca yapılacaktır.                               

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ,

TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI

TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ YERİ,

TARİHİ, SAATİ

TEMSİLCİ/KATILIM BİLDİRİM YAZISININ KABULU VE BOÇ ÖDEMENİN SON GÜNÜ

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi

Toplantı Salonu

Tarih 21 Nisan 2021 Çarşamba  / Saat 14:00

Dış Ticaret Kompleksi

Toplantı Salonu

Tarih 22 Nisan 2021 Perşembe  / Saat 14:00

Temsilci/Katılım Bildirim Yazısının Kabulünün Son Günü

16 Nisan 2021 / Cuma

(Saat 17.00'a kadar)

Borç Ödeme Son Günü

18 Nisan 2021 / Pazar

(Saat 17:00'a kadar)

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : www.immib.org.tr                Tel: 0212 454 04 34 

G Ü N D E M

a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

b) Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

c) 2019 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d) 2020 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

e) 2019 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

f) 2020 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

g) 2019 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

h) 2020 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

i) Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası,

j) Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası,

k) Yıllık aidatın “0” (sıfır) TL olarak belirlenmesi,

l) 2021 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

m) Dilekler.

EK.1: Bilgi notu (2 Sayfa)

EK.2: Temsilci görevlendirme yazısı (Tüzel Kişi Firmalar İçin)

EK.3: Katılımcı Bildirim Yazısı (Gerçek Kişi Firmalar İçin)

EK.4: Katılıma Haiz Firmalar

Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7