Duyurular

İMİB 2019 VE 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 14.04.2021 tarihli ve 31 no.lu İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararı'na istinaden ertelendiği (https://www.imib.org.tr/tr/duyurular/imib-2019-ve-2020-yili-olagan-genel-kurul-toplantilari-ertelenmesi) duyurulmuştu.

Bu defa, T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2021 tarihli Haziran ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne istinaden, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarihlerde ve gündem uyarınca yapılacaktır.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 01.06.2021 tarih ve E-82679136-140.03-00064358720 sayılı talimata istinaden, Nisan ayı içerisinde yapılacak Genel Kurul Toplantısı için Birliğimize evraklarını iletmiş ve Genel Kurula katılma hakkını elde etmiş firmaların başvuruları geçerli sayılacak olup bu firmaların temsilci değiştirmek ya da Birliğimize tevdi ettiği imza sirkülerinin süresinin dolmuş olması durumunda aşağıda belirtilen Temsilci/Katılım Bildirim Yazısının kabulünün son gününden önce güncel evraklarını Birliğimize iletmeleri durumunda Genel Kurul Toplantısına katılım sağlanması mümkün bulunmaktadır.

 

I.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

TEMSİLCİ/KATILIM BİLDİRİM YAZISININ KABULU VE BORÇ ÖDEMENİN SON GÜNÜ

Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

Tarih 23 Haziran Çarşamba / Saat 14:00

Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

Tarih 24 Haziran Perşembe / Saat:14:00

Temsilci/Katılım Bildirim Yazısının Kabulünün Son Günü 18.06.2021 / Cuma (Saat 17.00'a kadar)

Borç Ödeme Son Günü 20.06.2021 Pazar (Saat 17.00'a kadar)

Ayrıntılı Bilgi : www.immib.org.tr Tel: 0212 454 04 34

G Ü N D E M

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 2. Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
 3. 2019 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. 2020 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
 5. 2019 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
 6. 2020 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
 7. 2019 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 8. 2020 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 9. Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası,
 10. Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası,
 11. Yıllık aidatın “0” (sıfır) TL olarak belirlenmesi,
 12. 2021 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
 13. Dilekler

EK.1: Bilgi notu (2 Sayfa)

EK.2: Temsilci görevlendirme yazısı (Tüzel Kişi Firmalar İçin)

EK.3: Katılımcı Bildirim Yazısı (Gerçek Kişi Firmalar İçin)

EK.4: İMİB Genel Kurula Katılmaya Haiz Firmalar

Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7