Duyurular

İMİB 2019 VE 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENMESİ

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarının 21-22 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Bahse konu toplantılar, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 14 Nisan 2021 tarihli Kısmi Kapanmaya İlişkin Genelge kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığının 14.04.2021 tarihli talimatı uyarınca, 17.05.2021 tarihinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılacak düzenlemelere göre tekrar belirlenmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7