18
MAR
2015

Zeybekçi: TTIP ile ihracatçılar ABD’ye avantajlı girer

nihat zeybekciEKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ABD ile AB arasında yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması’nın Türkiye için olumlu ve olumsuz yanlarını sıraladı. Türkiye’nin TTIP’ın parçası olması durumunda ihracatçıların ABD pazarına avantajlı girebileceğini açıklayan Bakan Zeybekci, “ABD mallarının AB üzerinden vergisiz olarak Türkiye’de trafik yapması da önlenecek” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in TTIP görüşmeleriyle ilgili soru önergesini yanıtlayan Zeybekci, özetle şunları kaydetti:

TRAFİK YAPMASINI ÖNLER

“Türkiye’nin TTIP’ın bir parçası olması durumunda ülkemiz ihracatçıları ABD pazarında AB’li rakipleriyle eşit rekabet koşullarına ve bu pazara avantajlı şartlarda girme imkanına sahip olacak. Ayrıca ABD mallarının AB üzerinden vergisiz olarak ülkemize girmesi ihtimali bir başka deyişle trafik yapması önlenmiş olacak. Ayrıca ABD ile muhtemel bir STA, ABD kaynaklı doğrudan yatırımların geliştirilmesine ivme kazandıracak. 21. yüzyılın ticaret kurallarının belirleneceği bu anlaşmaya paralel bir STA’nın ABD ile gerçekleştirilmesi yoluyla ülkemiz iki blok arasında yapılacak mal ve hizmet ticareti alanındaki yüksek standartlara en başından taraf olacak. Bu durum Gümrük Birliği’nin yarattığı etkiye benzer bir şekilde ülkemizin küresel ekonomideki rekabet gücüne olumlu katkı sağlayacak.

Türkiye’nin TTIP’e dahil olmaması ve ABD mallarının AB üzerinden gümrüksüz olarak ülkemize girmesi durumunda Türkiye’nin Gümrük Birliği kararından kaynaklanan telafi edici vergi uygulama hakkı bulunuyor. Söz konusu uygulamayla ABD mallarının ülkemize gümrüksüz girişi engellenecek. Türkiye menşeli mallara yönelik olarak da yüzde 40 vergi uygulaması söz konusu değildir.

DEĞİŞTİRME ETKİSİ YOK

TTIP sürecinin Türkiye’nin AB ile mevcut Gümrük Birliği ilişkisinin kurallarını ve sonuçlarını değiştirme etkisi yoktur. Ülkemizin TTIP süreci dışında kalması riski Gümrük Birliği’nin mevcut sorunlarını daha belirgin hale getiren unsurlardan biri olması nedeniyle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde önem taşıyor. Bununla birlikte Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerekliliğinin bizzat TTIP sürecinin kendisinden kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Gümrük Birliği AB’ye tam üyelik sürecinin bir aşaması olarak geçici bir süre için tasarlandı. Türkiye’nin AB’ye uyum sağladığı ancak karar alma süreçlerinin dışında tutulduğu bir yapı söz konusudur. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmaları bu temel sorunların giderilmesine yöneliktir. Gümrük Birliği, tercihli ticaret anlaşmalarının eşzamanlı bir şekilde üstlenilmesi için bağlayıcı bir mekanizma da içermiyor. Fakat Türkiye’nin TTIP sürecine katılımının sağlanması STA’ların eş zamanlı üstlenilmesi bağlamında gündemdedir.”

HÜRRİYET