17
ŞUB
2015

“Yurtdışı Pazarlarda Karşılaşılan Engeller” semineri düzenleniyor

ekonomi bakanligiEkonomi Bakanlığı ‘’Yurtdışı Pazarlarda Karşılaşılan Engeller”i masaya yatırmak üzere 26 Şubat Perşembe günü bir seminer düzenleyecek. Seminere katılacak üyelerimizin 23 Şubat tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda özetle şu bilgilere yer verildi:

“Ülkemiz limanlarının yurtdışı pazarlarda karşılaştığı ithalatçı ülke mevzuat ve uygulamalarından kaynaklanan pazara giriş engellerinin ortadan kaldırılmasını teminen politikalar geliştirmek ve girişimlerde bulunmak amacıyla 2010 yılında Pazara Giriş Engelleri (PGE) Çalışma Grubu kurulduğu belirtilmekte olup, bu kapsamda, yukarıda ifade edilen hususlar göz önüne alınarak Çalışma Grııbu’nca ihracatçılarımıza yönelik olarak, Ekonomi Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü işbirliği ile bir eğitim programı oluşturulmasının yararlı olacağı düşünüldüğü belirtilmektedir. Bahse konu eğitim programında, yukarıda yer verilen konulara ilişkin genel bir bilginin verilmesinin yanında, bahse konu hususlarla ilgili olarak ihracatçılarımızın sorun yaşamamaları için neler yapmaları gerektiği, sorunun ortaya çıkması halinde ise nereye ve nasıl başvuru yapabilecekleri, yapılan başvurunun ele almış biçimi ve ortaya çıkan problemlerin ne şekilde çözülebileceği konularında bilgilendirme yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda; İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve Birliğimiz işbirliği ile 26 Şubat 2015 tarihinde ekte yer alan program çerçevesinde ‘’Yurtdışı Pazarlarda Karşılaşılan Engeller” semineri düzenlenecek olup, söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki link aracılığıyla elektronik ortamda en geç 23 Şubat 2015 Pazartesi mesai bitimine kadar, başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Başvuru linki: http://tinyurl.com/oe2awt7 

SEMİNER PROGRAMI_00027432