26
KAS
2014

Yeni ÇED yönetmeliği yürürlükte

resmi gazeteUygulamalardaki sıkıntılar dikkate alınarak bazı düzenlemelerin yapıldığı yönetmelik, daha anlaşılır ve uygulanabilir hale getirildi. Düzenleme sayesinde Avrupa Birliği (AB) ÇED direktiflerine uyum gözetildi.

Planladıkları faaliyetler sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlü olacak.

Yönetmelikte yer alan faaliyetler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya il müdürlüklerine sunulmak üzere ÇED raporu hazırlanacak.

Yönetmeliğe göre, alışveriş merkezlerinin ÇED Yönetmeliği’nden muaf tutulması söz konusu değil. Alışveriş merkezleri için hazırlanacak proje tanıtım dosyalarının, değerlendirilmek üzere çevre ve şehircilik il müdürlüklerine sunulması gerekiyor.

Golf tesisleri, alan sınırlaması kaldırılarak ÇED Yönetmeliği kapsamına alındı.

HES projeleri gözetilen kriter, 25 megavattan 10 megavat kurulu güce indirildi.

Dip tarama projeleri deniz ve göllerin temizlenmesi amacıyla yapıldığından, 50 bin metreküp sınırına çekilerek ÇED Yönetmeliğine tabii olacak.

Hastaneler, yönetmelik kapsamında değil

Hastaneler ve diyaliz merkezleri ÇED Yönetmeliği kapsamından çıkarıldı.

Toplu konut projelerinin, ÇED Yönetmeliği’nden muaf olması söz konusu olmayıp, 500 konut ve üzerisi ÇED Yönetmeliği’ne tabii tutulacak.

Demiryollarıyla ilgili muafiyet de söz konusu olmayacak.

Göl hacmi 10 ve 5 milyon metreküp olan baraj veya göletler, ne amacıyla kullanılırsa kullanılsın ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilecek. 100 milyon metreküp su aktarma projeleri ise AB direktifinden uyarlandı.

Beyaz eşya boyamayla ilgili madde kapsamında tank hacmi artırılarak, yönetmelik kapsamına dahil edildi.

Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlü olacak.

EK: RESMİ GAZETE

ÇED Yönetmeliği