19
OCA
2015

Vergiye yeni usul yolda

vergiVergi Usul Kanunu değiştiriliyor. 77 milyon vatandaşı ilgilendiren kanunun 400 maddesi yeniden yazılarak vatandaşın ve mahkemelerin işi kolaylaşacak. Uzmanlar, yeni yasada özellikle vergi yargısının yeniden yapılandırılmasına dikkat çekiyor

77 milyon vatandaşı ilgilendiren Vergi Usul Kanunu (VUK) değişiyor. 400 maddesi yeniden yazılacak olan VUK kapsamında, mükelleflerin işlemleri daha da hızlanacak.  Mükelleflerin vergideki usulsüzlüklere göre aldığı cezalar ve bunlara yapılan itirazların görüldüğü vergi mahkemelerindeki yükleri de yeni düzenlemedeki sadeleştirmeler sayesinde azalacak. Yeni VUK’da Maliye Bakanlığı’nın hale geçemediği MERNİS üzerinden tebligata da bir çözüm getirilecek.

HER KESİMİN GÖRÜŞÜ ALINMALI

VUK’taki değişikliğin önemli olacağını belirten ekonomi bürokrasisi, özellikle cezalar konusunda çok sık yapılan değişikliğin mükellefler üzerinde olumsuz etkisine dikkat çekiyor. Mükelleflerin sorunları ile idarenin taleplerini dengeleme işlevini de üstlenen Vergi Konseyi  birçok kesimin görüşünü alarak kanunu hazırlayacak. VUK’un bir usul kanunu olduğu, diğer düzenlemelerle ilgili prosedürlerin geliştirildiği bir kanun olduğunu belirten uzmanlar, “VUK’da ispat şartı önemlidir. ‘3. Maddesinde; vergi olayını doğuran gerçek mahiyete esastır, yemin hariç her şeyle ispat edilmesi’ni getiriyor. Bu nedenle usuller üzerinden ispatta yeni bazı düzenlemelere de imkan getirilmesi sağlanacak” değerlendirmesini yaptılar.

YASA ETKİN İŞLEMİYOR

Yeni Türkiye’nin yeni ekonomisine hitap etmeyen  vergi yargısının etkin çalışmadığına işaret eden bürokratlar, getirilecek yeni VUK’un vergi yargısına etkisinin de olması gerektiğine işaret ettiler. Bürokratlar, “Danıştay ve vergi mahkemelerinde değerlendirmeleri; uygulamayı, yönetmeliği, piyasayı bilmeyen hakimler yapıyor. Vergi yargısı çok önemli. Buna yönelik bir VUK olmalı” yorumunu yapıyorlar.

Tebligat hükümleri değişecek

Maliye Bakanlığı’nın tebligat hükümlerinin Tebligat Kanunu’na göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini vurgulayan bürokratlar, halen şahıslarla ilgili MERNİS adresinin birinci tebligat adresi olarak kullanılamadığını belirttiler. Bürokratlar, VUK’da bunun düzenleneceğine işaret ederken, “Tebligat Kanunu değişti ama halen ‘bilinen adres’ kavramı üzerinden tebligat yapıyoruz. Bilinen adres içerisinde MERNİS adresi halen yok. Tebligat hükümlerinin bu anlamda gözden geçirilmesi gerekiyor” yorumunu yaptılar.

Cezalara çeki düzen

Bu kapsamda verginin düzenlenmesinin hangi usullere göre olacağı ve hangi usullere göre ceza kesme konularının VUK’da düzenlediğini hatırlatan bürokratlar, matrah farkından, değerlemeye kadar bu kanunda yer aldığını belirttiler. VUK’un sağlam karinelerle donatılmış bir kanun olmasına karşın, idarelerin bugüne kadar ceza maddelerini sık değiştirmesinden dolayı ceza uygulamalarının ahenginin bozulduğuna dikkat çekiliyor. Matrah farkı bulunduğunda uygulanan cezaların yıllardır sık değişmesinin oluşturduğu olumsuzluğun şimdi VUK’ta giderileceği belirtiliyor. VUK’un yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanununa uygun hale getirilmesinin de önemini vurgulayan bürokratlar, VUK’ta günü geçmiş artık hiç kullanılmayan ‘tahrir vazifeleri’ gibi bazı düzenlemelerin de VUK’tan temizleneceğini ifade ediyor.

Kayıtdışılığı kavrayacak mı?

Yeni VUK’un kayıtdışılığı kavrayacağı bir açıklığının olması gerektiğine dikkat çeken bürokratlar, “VUK, kayıtdışılığın getirdiği adaletsizliği ne kadar çözecek. Kayıtdışılığı sıfırlayacak mıyız? Yoksa ‘kayıtdışılığı sıfırlayacak gibi mi hazırlayacağız VUK’u. Ya da resen tahriyat konusunda neler yapacağız. Re’sen tahriyat kayıtdışılığı kavramaya yönelik mi olacak, yoksa eskisi gibi basit bir farklılaştırma mı olacak” sorularının da VUK’da çözüleceğine dikkat çekti.

YENİ ŞAFAK