06
TEM
2015

Türkiye-Malezya STA anlaşması 1 Ağustos’ta yürürlükte

TURKiYEMALEZYAEkonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 29/06/2015 tarihli yazıda, ülkemiz ile Malezya arasında yürütülen müzakereler sonucunda    17 Nisan 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’nın onaylanmasına dair Bakanlar Kurulu kararının 01/06/2015 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlandığı belirtilmekte olup; söz konusu anlaşmanın yürürlük tarihinin belirlenmesine yönelik Nota Teatisinin tamamlandığı ve anlaşmanın 01 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.