05
NIS
2016

Türkiye-Endonezya “Kapsamlı Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Türkiye ve Endonezya arasında “Kapsamlı Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması” (diğer ifadeyle Serbest Ticaret Anlaşması-STA) akdedilmesi imkânlarını araştırmak üzere 2010 yılında kurulan Ortak Çalışma Grubu, bir dizi toplantının ardından 2011 yılı Nisan ayında nihai bir rapor yayımladığını bildirmektedir.

Bilahare, Endonezya ile STA müzakerelerinin başlatılabilmesi için ülkemizin yoğun girişimleri neticesinde ve G-20 Ticaret Bakanları Toplantısı’nda Bakanlar düzeyinde sağlanan mutabakat kapsamında, 21 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da teknik heyetler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmiş ve söz konusu toplantıda Müzakere Çerçeve Belgesi üzerinde taraflarca mutabık kalındığı bildirilmektedir.

Yakın dönemde, iki ülke Sayın Bakanlarının bir araya gelerek, STA müzakerelerinin başlatıldığının resmi olarak ilan edilmesi öngörülmekte olup, resmi açıklamayı takiben birinci tur müzakereler için teknik çalışmalar ivedilikle başlatılacağı ifade edilmektedir.

Endonezya ile ikili ticaretimizin geliştirilmesini teminen, devam eden kapsam belirleme görüşmelerinde ve olası STA müzakerelerinde kullanılmak üzere bilgi ve tecrübelerinize ihtiyaç duyulmakta olup bu kapsamda hazırlanan ekte yer alan anketi doldurarak 7 Nisan 2016 Perşembe mesai bitimine kadar mehmet.sahin@immib.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir..

EK: ANKET FORMU