16
EYL
2015

Türkiye-CERN Sanayi İşbirliği Konferansı

The Large Hadron Collider to reopen after two years of maintenance and upgradesTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 2015 yılı Mayıs ayında ülkemizin Avrupa Araştırma Örgütüne (CERN) ortak üyeliğinin başlaması ile Türkiye’de üretim yapan sanayi firmalarımızın CERN’de yapılan alım ve ihalelere katılma hakkının elde edildiği ifade edilmektedir. Buna mukabil, CERN ve üye ülkelerdeki firmalar arasında bilgi akışı ve iletişimi sağlamak, ihaleler konusunda Türk sanayicisini bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak üzere TOBB bünyesinde TOBB – CERN Sanayi İrtibat Ofisinin kurulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla CERN’de yapılan çalışmalar, alımlar ve ihale prosedürleri ile ilgili teknik ve idari sunumların uzmanlar tarafından yapılacağı “Türkiye – CERN Sanayi İşbirliği Konferansı’nın 5 Ekim 2015 Pazartesi günü 13:00 – 18:00 saatleri arasında TOBB Konferans Salonunda düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konusu toplantıya katılmak isteyenlerin aşağıdaki yetkili ile temasa geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.

İLETİŞİM:

TOBB – M. Hakan Kızıltoprak
Tel. 0312 218 20 00
E-posta: cern@tobb.org.tr