04
HAZ
2015

Türkiye-Arnavutluk İş Forumu Raporu

deik arnavutlukDış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda; 13 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Tiran ziyareti vesilesiyle Türkiye-Arnavutluk İş Forumu gerçekleştirildiği ifade edilmekte olup söz konusu etkinliğe ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

EK:

Türkiye-Arnavutluk İş Forumu Raporu