04
HAZ
2015

TEDA Projesi / Arnavutluk Hk.

cumhurbaskani-erdogan-arnavutluk

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 02.06.2015 tarih ve 1215 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 13 Mayıs 2015 tarihinde Arnavutluk’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği, ziyarete Ekonomi Bakanlığı’ndan Bakan Yardımcısı Sayın Adnan YILDIRIM’ın başkanlıklarında bir heyetin de iştirak ettiği, anılan ziyaret sırasında, işadamlarımızın da katılımıyla, Arnavutluk Ekonomi, Kalkınma, Ticaret ve Girişimcilik Bakan Yardımcısı Brunlida PASKALI, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ylli MANJANI ve Enerji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Damjan GJIKNURI ile eşzamanlı toplantılar gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; Ekonomi, Kalkınma, Ticaret ve Girişimcilik Bakan Yardımcısı Brunlida PASKALI ile gerçekleştirilen toplantıda adı geçen Arnavutluk Bakan Yardımcısının, Arnavutluk Hükümetince üç pilot bölgede hayata geçirilmesi öngörülen “Teknik ve Ekonomik Kalkınma Alanları”na (TEDA’lar) ilişkin yaptığı sunumda özetle;

  • Arnavutluk’un kuzey, orta ve güneyinde yer alan Koplik, Spitalla ve Vlora (Avlonya) bölgelerinde TEDA’lar kurma kararı aldıklarını, belirlenen alanların özel sektör tarafından imtiyazla uzun dönemli (99 yıla kadar) kiralanmasına, geliştirilmesine ve işletilmesine ilişkin ihale sürecine geçilmeden önce, ilgili taraflara Arnavutluk Hükümetiyle temasa geçme çağrısında bulunduklarını,
  • Dünya standartlarında olması öngörülen TEDA’lardan Kuplik’tekinin 61 hektar, Spitalla’dakinin 213 hektar ve Avlonya’dakinin ise 230 hektarlık alanlar üzerinde kurulacağını, söz konusu TEDA’ların geliştirilmesine hizmet edecek yatırımcıların, anılan arazilerde uzun dönemli münhasır geliştirme ve işletme hakkı elde etmelerinin öngörüldüğünü,
  • 31 Mayıs 2015 tarihinde sona ermesi öngörülen duyuru sürecinin, konuya ilgi duyan potansiyel yatırımcılar için resmi ihaleler öncesinde bir araştırma ve değerlendirme süreci anlamına geldiğini, ilgi duyabilecek potansiyel yatırımcılarla bu aşamada yapılacak yazışmaların, görüşmelerin veya inceleme gezilerinin hukuki bağlayıcılığının bulunmayacağını,
  • Anılan TEDA’larda, yatırım, geliştirme ve/veya işletme konularına ilgi duyacak girişimcilerin gerekli tüm bilgilere www.teda.gov.al internet sitesinden ulaşabileceklerini ve anılan sitede kayıtlı irtibat noktalarıyla, şirketlerinin adını, merkezini, irtibat bilgilerini, geçmişteki proje bilgilerini vb. belirtmek suretiyle temasa geçebileceklerini, varsa sorularını yöneltebileceklerini, ifade ettiği belirtilmektedir.