31
ARA
2014

Suudi gümrükleri Ata Karnesi Sistemi’ne geçiyor

suudi gumrukSuudi gümrükleri Ata Karnesi Sistemi’ne geçiyor. Sistem sayesinde eşyaların gümrük vergisine tabi olmaksızın belirli bir süre için (en fazla 1 yıl) ülkeye geçici ithali sağlanabiliyor. Süre bitiminde ise söz konusu eşyanın ihraç edilmesi şart. Bu olmadığı takdirde ödenmesi gereken gümrük ve diğer vergilerin ödeneceğinin teminat altına alınması gerekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 29.12.2014 tarih ve 2454 sayılı yazıda; “Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen yazıya atfen, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Ticaret Odası ile Suudi Arabistan Gümrük İdaresi arasında 2011 Mayıs ayında imzalanan Mutabakat Zaptına binaen Suudi Arabistan’ın 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren ATA Karnesi Sistemini uygulayacağı, sistem sayesinde eşyaların gümrük vergisine tabi olmaksızın belirli bir süre için (en fazla 1 yıl) ülkeye geçici ithalinin sağlanabileceği ve süre bitiminde söz konusu eşyanın ihraç edileceği, bu olmadığı takdirde ödenmesi gereken gümrük ve diğer vergilerin ödeneceğinin teminat altına alındığı bildirilmektedir” denildi.