10
OCA
2017

Ruhsat bedellerinde son gün 31 Ocak

migemMaden ruhsat bedellerinin 31 Ocak 2017 tarihine kadar ekte yer alan belgede belirtilen şekilde yatırılması gerekiyor. Söz konusu bedelin yatırılmaması veya eksik yatırılması durumunda idari para cezası verilerek ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenmekte. Ruhsat bedellerinin yatırılmasının ardından banka makbuzlarının asıllarının ön yazı ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi şart.

EK:

1-  Duyuru Metni

2-  2017 Yılı Ruhsat Bedelleri Dağılım Tablosu