10
EYL
2014

Raşit Tolun (1920 – 2000)

1920 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Raşit TOLUN, 1938 yılında Balıkesir Lisesinden mezun oldu. Üniversite eğitimini MTA bursu ile Cenevre Üniversitesinde tamamladı. 1944 yılında kimya yüksek mühendisi olarak mezun olduğu bu üniversiteden, 1945 yılın “Minerallerin İşlenmesi ve Mineral Sanayii” alanında uzmanlık diploması; 1946 yılında ise doktora derecesi aldı. Aynı yıl Türkiye’ye dönerek MTA’da maden arama mühendisi olarak çalışmaya başladı. MTA’da çalıştığı süreler içinde Uludağ wolfram madenini ve buradan alınan örnekler içinde “Bursait” olarak isimlendirdiği yeni bir minerali buldu. Bursait, Türkiye’de Türkler tarafından bulunup isimlendirilen ilk mineraldir. 1951 yılında Etibank’a geçerek Elazığ bölgesindeki krom, bakır ve çinko-kurşun maden işletmelerinde çoğunlukla sorumlu başmühendis olarak çalıştı.1954’de tekrar MTA’ya dönen TOLUN 1955 yılında doçent oldu.

1960 yılında MTA’dan ayrılarak çalışmaya başladığı bir özel şirkette çalışması sırasında geliştirdiği “Sanayi ve Laboratuar tipi Cevher Zenginleştirme Makinası” ile ilk patentini aldı.

1981 yılında geliştirilen “Borik Asitin Elektroliz Yöntemi ile Üretimi” prosesi ile bor konusunda ilk patent alınmış oldu ve bu patent 4 444 6333 no.ile 1984 yılında ABD’de tescil edildi. Prof. Raşit TOLUN, aynı çalışma nedeni ile 1981 yılı Sedat Simavi Vakfı Fen Bilimleri Ödülünü aldı.

Çalışmalarını bor ürünleri konusunda yoğunlaştıran Raşit TOLUN ve yönetimindeki Tübitak-MAM ekibinin faaliyetleri ile biri ABD’de tescil edilen toplam 12 adet patent alındı, bor konusunda birçok yayın yapıldı. Çalışmaların büyük kısmı Etibank’ın borik asit ve boraks tesislerinde üretim, kalite, kapasite ve verimlerinin artırılmasına yönelikti.Özellikle darboğaz giderme projeleri ile bor ürünlerimiz uluslararası pazarlarda rekabet edebilir duruma geldiler.

2000 tarihinde aramızdan ayrılan Prof. Raşit Tolun dürüst, idealist, alçakgönüllü, insansever ve yardımsever kişiliği ve 10’dan fazla patent ve yüzlerce yayında yer alan ismi ile özellikle bor ve bor ürünleri konusunda ulusal ve uluslararası alanda “Bor’un Duayeni” olarak her zaman hafızalarımızda olacaktır.