18
EYL
2015

Özbekistan’dan girişimcilerin önünü açan kararlar

ozbekistanTürkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 16.09.2015 tarih ve 1963 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen, Taşkent Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen, Özbekistan’da özel mülk, küçük ölçekli girişimcilik ve özel girişimciliğin teşvik edilmesi hem de girişimcilik önündeki her türlü engelin kaldırılması amacıyla yatırım mevzuatında bazı değişiklikler yapılmış olduğu bildirilmekte olup, konuya ilişkin Müşavirliğimizce hazırlanan bilgi notu  ekte sunulmaktadır.

EK:
 Bilgi Notu