08
ARA
2014

Müfettişler en çok nelere dikkat ediyor?

mermer ocagiArt arda gelen ölümlü maden kazalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, ocaklarda yapılan kontrolleri yoğunlaştırdı. Bakın, denetim geçiren firmalarda en çok nelere bakılmış…

 • İşyerinde sigortasız veya yabancı uyruklu çalışan olup olmadığı
 • Teknik nezaret defteri
 • Damacana su haricinde içme suyu kullanılıyorsa, halk sağlığı laboratuvarından tahlil ve suyun içilebilir olduğuna dair rapor
 • İşletme yönergesinin asılı olması
 • Sağlık güvenlik dokümanının hazırlanması
 • Tüm çalışanların periyodik sağlık muayene raporlarının olması
 • Ocak kademelerinde yüksekten düşmeyi önleyici korkulukların bulunma şartı
 • Ocaklarda çalışılmayan kademelere giriş yollarının kapatılması
 • Elektrik kablolarının yerden yüksek ve sudan izole edilmiş olması
 • Uygun olmayan el merdivenlerinin yerine üç ayaklı merdiven kullanılması
 • Uyarı levhaları
 • Sayalama makinelerinin elektrik panolarına kaçak akım rölelerinin takılmış olması
 • Çarpma tehlikesi barındıran ısıtıcıların kullanılmaması
 • Ocak sahasında açık uçlu iletken bulunmaması
 • Ocak sahasında çalışanların gerekli kişisel koruyucu donanımlarının (maske, kulaklık vb) kullanılması
 • İş makinelerinde yangın tüpü
 • İş makinelerine çalışma talimatlarının yerleştirilmesi
 • Işıklı uyarı sistemi bulunmayan iş makinelerinin lamba ile teçhiz edilmesi
 • İş makinelerindeki sesli uyarı sistemlerinin maksimum düzeyde olması
 • Atölyelerdeki oksijen kaynaklarında alev tutucu valflerin yeterli sayıda bulunması
 • Mazot tanklarında muhteva belirtir yazı bulunması, ve taşma havuzunun olması
 • Soyunma odalarında her çalışan için ayrı elbise dolabı
 • Yemekhane, duş, tuvalet vb sosyal tesislerin hijyen koşulları bakımından düzenlenmesi
 • İşyeri hekimi tarafından imzalanan risk değerlendirme termin sütunu
 • Paratoner ve topraklama kontrol raporlarının güncelliği
 • Acil durum eylem planının güncelliği ve acil durum ekibindekilerin iletişim bilgilerinin plana eklenmiş olması
 • Kompresör manometrelerinin uygun ve çalışır olması