09
HAZ
2016

Mısır’a ihracatta sorun yaşayan üyelerimize duyuru

MISIR IHRACATTürkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Mısır pazarında ithalat kayıt sistemi sebebi ile sorun yaşamakta olan firmalarımıza ilişkin T.C. Ekonomi Bakanlığı Kahire Ticaret Müşavirliği bünyesinde girişimlerde bulunulması için firmalarımızın anılan ülkede karşılaştıkları sorunları bildirmelerinin önemi belirtilmiştir.

Bu bağlamda, söz konusu ülkede ihracat süreçleri sırasında sorun yaşayan firmalarımızın ekte yer alan bildirim formunu doldurarak 10 Haziran 2016 Cuma günü saat 12:00’e kadar eren.gundogan@immib.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

EK: BİLDİRİM FORMU