19
TEM
2016

Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk

GOEIC misir

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 01.07.2016 tarih ve 1887 sayılı yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Meclisleri’ne ulaşan yazıya atfen, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan ve 16 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2016/43 sayılı Karar ile Mısır’a ithal edilen bazı ürünler için diğer ülke üreticilerinin veya ticari marka sahibi firmaların, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi’ne (GOEIC) kayıt yaptırmaları zorunluluğu getirildiği bildirilmiştir.

Yazının devamında Mısır’ın söz konusu Kararının ülkemiz tarafından 14-16 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantısında, “Belirli Ticari Sorunlar” başlığı altında DTÖ platformuna taşındığı belirtilmiştir. Bu çerçevede, TTE Komitesi toplantısı bağlamında kaydedilen son gelişmeleri değerlendirmek üzere 23 Haziran 2016 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda bir toplantı düzenlendiği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak üretici ve ihracatçılarımızın son gelişmeler hakkında bilgilendirilmesinde fayda görüldüğü ifade edilerek, bu çerçevede hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

EK: Mısır Üretici Kayıt Sistemi – Bilgi Notu