12
NIS
2016

Mısır Kayıt Sistemi Güncelleme Hk.

misirbayrakMısır tarafından 16 Mart 2016 tarihinde uygulamaya koyulan Kayıt Sistemi ile ilgili, Mısır İstanbul Ticaret Müşavirliğinden alınan en son bilgiler çerçevesinde, sisteme kayıt olmak için gerekli belgelerin ilk olarak Arapça tercümelerin de resmi kurumlarca onaylanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, kayıt başvurusunda izlenecek yol aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

  1. Belgelerin ilgili kurumlardan alınmasını müteakip öncelikle yeminli tercüme yaptırılacak, daha sonra sırasıyla noter onayı, Ticaret Odası onayı ve Valilik onayları yaptırılacaktır.
  2. Türkçe ve Arapça tüm belgelerin üzerinde Noter, Oda ve Valilik onayları olmak zorundadır.
  3. Hem Türkçe orijinal belgeler hem de Arapça tercümeler Mısır misyonlarına (Ankara’daki Büyükelçilik veya İstanbul’daki Başkonsolosluk) onaylatılacaktır.
  4. Mısır misyonlarınca onaylanan belgeler (Türkçe orijinalleri ve Arapça tercümeleri), GOEIC’e elden teslim edilecektir. Başvuru yapmak için Türkiye’deki firmanın bir temsilcisi Mısır’a gelebileceği gibi, Mısır’da herhangi bir kişi/avukat/ithalatçı/bayii/distribütör vs. başvuru için yetkilendirilebilir.
  5. GOEIC’e teslim ile kayıt başvurusu tamamlanmış olacaktır. Kayıt işleminin tamamlanması, evraklar incelendikten sonra Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile mümkün olabilmektedir.

Kahire Ticaret Müşavirliğinin hazırladığı, kayıt sistemine ilişkin bilgi notu güncellenmiş olup ekte sunulmaktadır.

EK: MISIR