17
ARA
2014

‘Madende yatırımlar durma noktasına geldi’

Atilgan sokmenTürkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen, sektördeki son düzenlemelerle birlikte madenciliğin yatırımcılar için öngörülebilir bir sektör olmaktan çıktığını belirterek, yatırımların durma noktasına geldiğini kaydetti

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen, hazırlanan yeni maden kanunu taslağının serbest pazar ekonomisi ilkelerine aykırı hükümler taşıdığını belirterek, özel sektörde rödovans uygulamasının kaldırılması ile ruhsat devirlerinin, Bakan onayına bağlanmasının bu konuda önemli iki örnek olduğunu söyledi. Sökmen, madenciliğin yerli ve yabancı yatırımcı açısından öngörülebilir bir sektör olmaktan çıktığını, yatırımların durma noktasına geldiğini bildirdi.

Sökmen, Başbakanlığa gönderilen Maden Kanunu taslağının yatırım ortamı açısından hiçbir pozitif etkisinin olmayacağını belirtti. “Öncelikle yaptığımız görüşmelerde tasarıyı hazırlayanların böyle bir amaç ve iddiaları olamadığını gördük” diyen Sökmen, “Tasarıda 2012 Başbakanlık genelgesinin yarattığı tahribatı hafifletecek, onaracak bir tek madde bulmak mümkün değil” dedi. 2012 yılından bu yana madencilik sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından öngörülebilir bir sektör olmaktan çıktığını, hazırlanan tasarıda da bunu sağlamaya yönelik herhangi bir işaret bulunmadığını belirten Sökmen, şunları söyledi: “Başbakanlık ve Orman Bakanlığı genelgeleri kıskacındaki madencilik sektöründe özel sektör maden aramaları neredeyse tamamen durdu. Bu konuda kamu kuruluşları ve MTA’nın dahi büyük sorunları var. Üretim aşamasında bulunan işletmelerin büyük kısmı ihtiyaç duydukları orman izni, ruhsat süre uzatımları, devirler gibi izinleri alamadıkları için son derece zor durumdalar. Bu nedenle işletme alanları kısıtlanmakta ve verimsizleşmekte. Dünyada maden fiyatlarının düştüğü bu dönemde sektörün rekabet gücü bu nedenlerle de olumsuz etkilenmekte.”

YENİ ARAMA RUHSATI ALINAMIYOR

Yeni arama ruhsatlarının alınamadığını, bunun ise sektörün gelişmesinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu kaydeden Sökmen, “Madencilikte yatırım, arama faaliyetleri ile başlar. Yeni yatırımlar hemen hemen durma noktasına geldi. Bu durumda acil olarak yapılacak düzenlemelerle sektörün nefes almasının sağlanması gerekirken taslakta ölçüsüz cezalar öngörülmekte. Yıllık ödenen ruhsat bedelleri 30 kattan fazla artırılmış, devlet hakkı ödemeleri ise en az 2 kat artırılmış. Taslakta serbest pazar ekonomisi ilkelerine aykırı hükümler yer almakta” dedi. Sökmen, madencilik bakanlığı kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

http://www.dunya.com/madende-yatirimlar-durma-noktasina-geldi-247649h.htm