03
KAS
2014

Madencilik Konseyi kuruluyor

madencilik konseyiMadencilikte dönüşüm için yol haritası çizildi. Konsey kurulacak, sigorta sistemi işletilecek.

Madenlerde artan ölümler, sektörde yeni bir sistemi zorunlu kıldı. Hükümet yakında ‘Maden Konseyi’ni hayata geçirecek. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ‘Maden ve Maden Atıklarından Kaynaklı Kazalar Yol Haritası Belgesi’ doğrultusunda kamu ve özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir konsey oluşturulacak. Böylece özel sektör ve kamunun bir arada çalışması sağlanacak. Konseyle birlikte madenlerin üretim, stoklama ve atık bilgilerini de içeren envanteri çıkarılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesindeki çalışmada elde edilen bilgiler AFAD ile aynı sistem üzerinden paylaşılacak. Bu alanda sigortacılık sistemi de geliştirilecek.

HABERLEŞME SİSTEMİ KURULACAK

Atılacak adımlar, yeraltı madenlerinde iletişimin kolaylaştırılmasını da kapsıyor. Ocaklara gelişmiş haberleşme sistemleri kurulacak. Gerekli alarm ve uyarı sistemleri de hazır bulundurulacak. Tehlike anında kaçış ve kurtarma faaliyeti için gerekli araçlar madende yer bulacak. Gerekli ekipman ve hayata geçirilecek projeler Madencilik Konseyi tarafından belirlenerek bu konuda bir yol haritası oluşturulacak.

ACİL DURUM BİLGİ BANKASI

Bunların yanında afet ve acil durum bilgi bankası da devreye sokulacak, sistem uluslararası alana entegre edilecek. Oluşabilecek kazaların olasılık değerlendirmeleri yapılarak, teknolojik yenilikler sürekli izlenecek ve mevzuat çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınacak. Maden atıklarının yönetimi ile ilgili kurum temsilcilerinin ve halkın eğitimi sağlanacak. Yapılacak çalışmayla birlikte mevcut madenlerde de çok sayıda dönüşüme imza atılacak.

AYFER MALLI – YENİ ŞAFAK