19
MAR
2016

Madenci, artık hak ettiği saygınlığı görmek istiyor

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Antalya’da gerçekleştirdiği Doğal Taş Değerlendirme Toplantısı’nda kritik ve çok önemli kararlara imza attı. Alınan bu kararlar, bir kitapçık doğrultusunda Bakanlığa ulaştırılarak, çıkabilecek Maden Kanunu’nun sektörün gerçekleri doğrultusunda oluşturulmasına katkı sağlanacak.

İŞTE O KARARLAR

 • Sektörün bir avukat grubuna ihtiyacı var. O avukatlar da maden sektörüyle ilgili bilinçlendirilmeli. Maden grubunun bir hukuk departmanını kurması gerekiyor. Bu amaçla da bir fiyat teklifi alınmasına karar verildi.
 • Teşviklerle ilgili nisan ayı içinde Ankara’dan uzmanlar getirtilerek sektörü bilgilendirecek bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.
 • Ormanlarla ilgili aşımlarla ve fahiş fiyatlarla ilgili bir çalışma yapılması gündeme alındı. Devlet harç alıyor, ağaçtan da KDV alıyor. Ve bunları noter onaylı istiyor, bu da ayrı bir masraf. “Noter onayı kaldırılmalı” vurgusu yapıldı.
 • Örnek olması amacıyla bireysel bir arazi tespit davası açılması önerildi.
 • 2012 genelgesi çıktıktan sonra ihracatın ne kadar gerilediğini yetkililere anlatmak için hazırlıklar yapılması istendi.
 • Kamu spotlarıyla halkın madeni daha iyi tanıyıp bilinçlendirilmesine çalışılması kararı alındı.
 • Her defasında başka bir ekiple gidildiğinden dolayı sorunların realiteye uygun anlatılamadığından yola çıkılarak, gönüllülük esasıyla bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Grup, ilk toplantısını nisan ayının başında yapacak.
 • Seramik ve porselen üreticilerinin mermer taklitlerini çok başarıyla yaptıklarının altı çizilerek, aradaki farkları anlatabilmek için gazete ilanlarıyla müteahhit yerine hedef kitle olarak direkt alıcıya ulaşılması kararı alındı.
 • Maden sektöründeki birlik sayısı 6’ya ulaştı. Bu birlik enflasyonunun sorunları anlatmada güçlükleri de beraberinde getirdiği vurgulanarak, Türkiye maden birliği ve Türkiye doğal taş birliği diye iki birliğin kurulması önerildi.
 • Valilere verilen bir yetki sonrası sektörün iyice kıskaca alındığı ortaya konuldu. İlin valisinin o günkü maden sahası diye tespit edilen herhangi bir alanı başka bir şekle dönüştürme hakkı olduğu belirtilerek,  madencinin kaderinin il valilerinin iki dudağı arasında olması eleştirildi.  
 • MİGEM uygulamaları nedeniyle yaşanan bariz hataları anlatmak için çalışmalar yapılmasına karar verildi. Özetle, ‘devletin malını yemeyeceğiz, hakkımızı da yedirmeyeceğiz’ vurgusu yapıldı.
 • Sektörün bilgisayar destekli tasarım yapma zorunluluğu olduğuna dikkat çekilerek, bu işleri yapacak nitelikli personeli de sektörün yetiştirmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle Türk doğal taş sektörünün yapacağı çalışma ve tasarımlarla yeni bir moda yaratma zorunluluğunun altı çizildi.

imib calistay antalya (15)