13
MAY
2016

Maden Sektörü Taslak Meslek Standartları Hk.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca yetkilendirilen Kamu-İş tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde maden sektörüne yönelik olarak Monaray-Kulikay Operatörü (Seviye 4) ve Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü taslak meslek standartları hazırlandığı, söz konusu taslakların tarafları talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır..

Bu çerçevede, her bir meslek için ayrı ayrı olmak kaydı ile bahse konu taslak standartlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin anılan kuruma iletilmek üzere ekte sunulan görüş değerlendirme formuna işlenerek 19 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar mehmet.sahin@immib.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 EK: Görüş Değerlendirme Formu (2 sayfa)

Not: http://www.kamu-is.org.tr/ adresinden standartlara ulaşılabilmektedir.