31
EKI
2015

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Taslağı Yayınlandı

MADEN KANUNU

Bir süredir üzerinde çalışılan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Taslağı’nın son şekli, MİGEM tarafından yayınlandı.

EKLER:

1. MADEN YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

2. MADEN YÖNETMELİĞİ GENEL GEREKÇE

3. MADEN YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

4. YTK GENEL GEREKÇE

5. YTK YÖNETMELİK TASLAĞI

Kaynak: Madencilik Türkiye