28
MAR
2016

Maden İşyerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

EK: Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (2 sayfa)