10
EYL
2014

MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HK.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıda, üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin maden atıkları yönetiminin genel esaslarını belirlediği 2006/21/EC sayılı Maden Atıkları Direktifi doğrultusunda, taraflarca yapılan uyum çalışmaları neticesinde “Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu taslağa http://tinyurl.com/maden-atiklari-yon-taslagi üzerinden ulaşılabilmekte olup görüş bildirmek isteyen üyelerimizin ekli formu en geç 12 Eylül 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak ceren.coskun@immib.org.tradresine elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi:

Ceren COŞKUN

E-mail: ceren.coskun@immib.org.tr

Tel: 0212 454 04 34

Faks: 0212 454 01 50

EK: Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)