28
MAR
2016

Latin Amerika Eylem Planı Anket Çalışması

latin amerikaTürkiye ile Latin Amerika Bölgesi arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ülkemiz lehine geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca güncel bir Latin Amerika Eylem Planı hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda, ülkemiz firmalarının Latin Amerika pazarına ilişkin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek ile pazara girişte yaşadıkları sorunları tespit etmek amaçları doğrultusunda firmalarımıza yönelik bir Anket Formu hazırlanmış bulunmaktadır. “Türk Firmaları için Latin Amerika Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi” isimli mezkur forma, Bakanlığımız web sayfasının yanı sıra http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?ID=26 adresinden erişim sağlamak mümkün bulunmaktadır.