07
HAZ
2016

Konteyner, ağırlığı doğrulanmadan gemiye bindirilmeyecek

konteyner-tasimaciligiUluslararası Dünya Denizcilik Örgütü, konteynerler için ağırlık doğrulama yükümlülüğü ile ilgili yasal zorunluluklar getirdi. İlgili kurumlara gönderilen genelge ile 1 Temmuz’dan önce paketlenmiş konteynerler için özellikle yararlı olacağı belirtildi. 1 Temmuz 2016’dan sonraki ilk üç ay rafine konteyner taşımacılarına gerekirse esneklik sağlanacağı bildirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 03.06.2016 tarih ve 1551 sayılı yazıda; doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerektiği, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyeceği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu SOLAS Kuralı’nın ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin 01.06.2016 tarihli Bakanlık Olur’u ile yayımlandığı belirtilerek, bir örneği ekte yer alan bahse konu Yönerge ve eklerinin, http://www.tmkt.gov.tr/ web sitesinde Mevzuat (Yönerge) bölümünde erişime sunulduğu bildirilmektedir.

 Ekli Dosya:

http://www.immib.org.tr/files/downloads/PageFiles/%7B91befdec-6a25-4632-bc30-2ecfa98e2da7%7D/Files/Yonerge_00002467_00006593.pdf