10
EYL
2014

İSTANBUL TİCARET ODASI E-BELGE UYGULAMASI HK.

İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan 20.08.2014 tarih ve 123663 sayılı yazıda; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda Muamelat Yönetmeliği uyarınca; İstanbul Ticaret Odası merkez ve hizmet birimlerinde üyelerine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi onayı ve Faaliyet Belgesi düzenlenmesine ilişkin hizmetlerin sunulduğu bildirilmekte olup, 15.08.2014 tarihinden itibaren, üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek ve sunulan hizmeti üyenin ayağına götürebilmek amacıyla “E-Belge” uygulamasının başlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, İstanbul Ticaret Odası üyelerinin, portala üyelik zorunluluğu olmadan web sayfalarından (www.ito.org.tr) e-imzalı ya da ıslak imzalı olarak belge müracaatında bulunabilecekleri ifade edilmektedir.