16
MAR
2016

İstanbul Maden İhracatçıları Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz,
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği‘ninOlağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen tarihlerde aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır.

AYRINTILI BİLGİ : www.immib.org.trwww.imib.org.tr
TEL: 0212 454 00 92

genel kurul tablo
G Ü N D E M
a)Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b)Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
c)Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d)Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e)Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
g)Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h)Dilekler.

EK 1 – OLAĞAN GENEL KURUL’A İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİ NOTU

  1. a) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’ne 31.12.2015 tarihine kadar üye olan ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden 3 gün öncesi (22.04.2016 Cuma) mesai saati sonuna kadar (17.30) ödeyenler genel kurula katılabilirler.
  2. b) Son iki takvim yılında (2014 ve 2015) İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin iştigal sahasına giren maddelerden ve adı geçen Birliğin üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik eden üyeler genel kurula katılabileceklerdir.
  3. c) Genel kurulda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarının Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik genel kurul tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ile tevsik edilmesi halinde genel kurula iştirak edilebilecektir.
  4. d) Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten katılım mümkün bulunmamaktadır. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI”nın, ilk toplantı tarihinden en geç 3 işgünü öncesi (Son başvuru tarihi 20.04.2016 Çarşamba)mesai saati sonuna kadar (17.30)İMMİB Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir.

NOT: Yıllık aidat borcu Birlik veznesine Birlik üye sicil numaranız ile veya Garanti Bankası Güneşli Şubesi IBAN NO: TR07 0006 2000 2950 0006 2958 75 numaralı hesaba firma vergi numaranız belirtilmek sureti ile yatırılabilir.

İlgili Dosyalar

EK 1 BİLGİ NOTU
EK 2 TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI ÖRNEĞİ
EK 3 İMİB 2015 GK FİRMA LİSTESİ