04
MAY
2016

Irak’a İhracatta Yetkilendirilen Gözetim Firmaları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 28.04.2016 tarih ve 1160 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen yazıya atfen, Irak’a yapılan ihracatta, yetkilendirilen gözetim firmalarınca ürünlerin mal ihraç ülkesinde iken sevk öncesi inceleme uygulamasına tabi tutulması uygulamasının, Merkezi Irak Yönetimi tarafından 1/7/2011, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından ise 12/5/2012 tarihinde başlatıldığı ifade edilmekte olup, gözetim yapmakla sorumlu olan firmaların doğrudan Merkezi Irak ve IKBY yetkili otoritelerince atandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, özellikle ihracatçıların konuyla ilgili doğru ve zamanında bilgilendirilmesini teminen, hâlihazırda sevk öncesi inceleme yapmakta olan kuruluşların sözleşmelerinin devam edip etmediğine dair Bağdat Ticaret Müşavirliği ve Erbil Ticaret Ataşeliği’nden alınan bilgiye göre, 2016 yılı itibariyle, TÜV Rheiland ve Bureau Veritas firmalarının hem Merkezi Irak, hem de IKBY; SGS, Cotecna ve Baltic Control firmalarının ise sadece IKBY adına sevk öncesi inceleme yapmak üzere görevlendirildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, Cotecna ve Baltic Control firmalarının 2015 yılında Merkezi Irak adına yapmakta olduğu sevk öncesi inceleme görevine son verildiği bildirilmekte olup, adı geçen firmaların iletişim bilgileri ekte sunulmaktadır.

EK:
Irak