İMMİB Genel Sekreterliği

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İMMİB

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), ihracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren 6 (altı) ayrı Birlikten oluşmaktadır.

İMMİB BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİRLİKLERİMİZ VE BAŞLICA İŞTİGAL SAHALARI;

 1. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB),

Endüstriyel Mineraller, Metalik Cevherler, Doğal Taşlar, Ferro alyajlar …

 1. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),

Alüminyum Ürünler, Bakır Ürünler, Demir Çelikten Eşyalar (Mutfak Eşyaları, Döküm Mamülleri, Radyatörler, Elektrikli olmayan Soba ve Ocaklar)…

 1. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),

Bitkisel Mamüller, Mineral Yakıtlar, Organik-Anorganik Kimyasal, Eczacılık Ürünleri, Gübreler, Boyalar, Kozmetik, Patlayıcı Maddeler ve Türevleri, Plastikler ve Mamüller…

 1. Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği,

Beyaz Eşya ve Diğer Ev Cihazları, Renkli Tv Alıcıları, Kablolar, Elektrik İletim ve Dağıtım Ekipmanları, Enerji Ölçü Cihazları, Bilgi İşlem Makineleri, Diğer Alet ve Cihazlar…

 1. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB),

Altından Mamül Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası, Gümüşten Mamül Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası, İşlenmemiş veya Yarı işlenmiş Altın, Kıymetli Metallerle Kaplı Döküntü ve Artıklar, Bijuteri, Saatler-Aksam ve Parçaları…

 1. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB),

Uzun Ürünler, Yassı Mamüller, Kütük ve Slab, Boru ve Bağlantı Parçaları, İnşaat Aksamı…

AMAÇ

Yaklaşık 25.000 civarında aktif üyesi bulunan İMMİB’in temel amacı, iştigal sahası içindeki sektörlerde; Türkiye’nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve ihracatçılarımızın yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına katkıda bulunmaktır.

 

FAALİYETLER

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, ülkemiz ihracatını arttırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ürünlere rekabet gücü kazandırmak için 250’ye varan personel sayısı ile pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler özetle,

 • Sektörler itibariyle ihracatı kayıt ve tescil etmek ve bu kayıtları temel alarak istatistikler üretmek,
 • İhracat ile ilgili konularda derinlemesine analizler gerçekleştirerek analiz raporları hazırlamak,
 • Hedef pazarlar için pazar raporları hazırlamak ve benzeri Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,
 • Türk ürünlerini dünya pazarlarına tanıtmak amacıyla ihracat operasyonlarına ilişkin tüm bölgesel işleri gerçekleştirmek ve Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde gerekli ve faydalı görülen diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Mevcut ve potansiyel pazarlara yönelik pazar araştırmaları yapmak,
 • Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk Kimya Sektörü için birçok yenilik ve değişikliği takip ederek bu kapsamda REACH ile ilgili çalışmaları sürdürmek,
 • Bünyesinde topladığı ihracatçıların ihracat faaliyetlerini düzenlemek, mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek,
 • İhracatın geliştirilmesi amacına yönelik olarak ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı temaslarını düzenlemek,
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı fuarlar organize etmek, organize edilmiş fuarlara katılım sağlamak,
 • Potansiyel ülkelerden ülkemize Alım Heyetleri; ülkemizden potansiyel ülkelere Ticaret Heyetleri organizasyonları düzenlemek,
 • Anılan faaliyetler kapsamında yayınlar hazırlamak ve bunları ihracatçıların bilgisine sunmak,
 • Seminerler, toplantılar düzenleyerek ihracatçıları bilgilendirmek ve gelişmelerden haberdar kılmak,
 • PR faaliyetleri,
 • İhracata yönelik devlet yardımları, (Turquality, Çevre Destekleri, Fuar Katılım, Ofis Mağaza)
 • Eğitim, seminer ve konferans düzenlemek,
 • Üye ihracatçı firmalara danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Koordinasyon faaliyetleri,
 • Dahilde İşleme Rejimi ve ihracatın desteklenmesi konusunda hizmet ve görevleri olarak sıralanabilir.

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan ihracatçı birliklerimizin kuruluş tarihi ve fiili üye sayıları 2014 itibariyle aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Birlik Adı Kuruluş Tarihi Fiili Üye Sayısı (*)
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 23.05.1976 2.333
İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 06.12.1986 5.469
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 02.09.1991 5.895
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği 02.09.1991 6.617
Mücevher İhracatçıları Birliği 01.08.2003  862
Çelik İhracatçıları Birliği 20.10.2005  620

(*) 01 Ocak 2014 İtibariyle, üyeliği açık olan aktif üye sayıları.