06
NIS
2016

İMİB UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi İhale Duyurusu

İMİB UR-GE Projeleri kapsamında  İhtiyaç Analizi” ve “Stratejik Yol Haritasının Çıkartılması”  hizmeti alınacaktır. Bahse konu hizmete ilişkin şartnameler ekte yer almakta olup fiyat tekliflerinin en geç 22 Nisan 2016 Cuma günü saat 17.30’a kadar Birliğimizde olacak şekilde üzerinde firma ismi veya şahsın yazılı olduğu, teklifin konusunun belirtildiği ve kaşelenip imzalandığı kapalı bir zarf içinde kargo ile ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir. İlgili şartnameler ektedir.

Sayın İlgili,

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan “2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ” çerçevesinde başlatılacak ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından yürütülecek olan  ve aşağıda isimleri belirtilen 3 ayrı UR-GE Projesi’ne temel teşkil etmek üzere “İhtiyaç Analizi” ve “Stratejik Yol Haritasının Çıkartılması”  hizmeti alınacaktır.  Her proje için fiyat teklifleri ayrı değerlendirilecektir. Üç ayrı fiyat teklifi sunulması gerekmektedir.

1-      Türk Doğal Taşları Kümelenme Projesi -1
2-      Türk Doğal Taşları Kümelenme Projesi -2
3-      Doğal Taş Tasarım ve Dekoratif Ürünler Kümelenme Projesi

Bu çerçevede, bahse konu hizmete ilişkin şartnameler ekte yer almakta olup fiyat tekliflerinizin en geç 22 Nisan 2016 Cuma günü saat 17.30’a kadar Birliğimizde olacak şekilde üzerinde firma ismi veya şahsın yazılı olduğu, teklifin konusunun belirtildiği ve imzalandığı kapalı bir zarf içinde kargo ile ya da elden teslim edilmesi rica olunur.

Fiyat tekliflerinin, ihtiyaç analizi çalışmasında aşağıdaki tablo doldurularak ve KDV hariç olarak iletilmesi gerektiğini tekrar hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz.

imib ihtiyac

Not: Teklif dosyasının şartnamede belirtildiği şekilde ve belirtilen içerik özelliklerine göre teslim edilmesi gerekmektedir.

EKLER:

ŞARTNAME – UR-GE DOĞAL TAŞ TASARIM VE DEKORATİF ÜRÜNLER PROJESİ
ŞARTNAME – UR-GE TÜRK DOĞAL TAŞLARI KÜMELENME PROJESİ -1
ŞARTNAME – UR-GE TÜRK DOĞAL TAŞLARI KÜMELENME PROJESİ -2
Doğal Taş Tasarım ve Dekoratif Ürünler Kümelenme – Firma Listesi
Türk Doğal Taşları Kümelenme 1 – Firma Listesi
Türk Doğal Taşları Kümelenme Projesi 2 – Firma Listesi