18
TEM
2016

İMİB UR-GE Proje Başvurusu

urge2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ” çerçevesinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği koordinasyonunda maden ihracatçısı üyelerimizin yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla yeni bir proje başlatılması planlanmaktadır.

Sektörde krom cevheri, çinko cevheri, demir cevheri, kurşun cevheri ve teknolojilerinin ihracatını yapan firmaların ihracatlarını artırmayı hedefleyen bu proje kapsamında, birliktelikleri yurt dışı pazarlamada sinerji yaratacak sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri amaçlanmaktadır. Proje katılımcısı firmalara uygulanacak ihtiyaç/eğitim analizleri sonrasında firmalar, ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim programlarına alınacak ve eğitim programını tamamlayan firmaların yurt dışı pazar araştırması, fuarlar, sektörel ticaret heyeti ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama faaliyetlerine katılmaları mümkün olacaktır.

Bahse konu projeye katılacak firmalar %75 oranında devlet desteğinden yararlandırılacak olup %25’lik tutar ise projeye dahil olan firmalarımız tarafından finanse edilecektir. Örnek olarak, Hindistan pazarına yönelik gerçekleştirilecek pazar araştırması ve fuar katılımını içeren yurtdışı pazarlama faaliyetinin maliyeti ulaşım, konaklama, transfer ve ikili iş görüşmeleri hizmetleri dahil 10.000 $ olarak öngörülmüş ise, katılımcı firmalar öngörülen tutarın %25’i olan 2.500 $’ı ödeyecekler ve destekten peşin olarak faydalanacaklardır. Söz konusu teşviklere yönelik tüm işlemler Birliğimiz tarafından yürütülecektir.

Bu itibarla, söz konusu projeye katılmak isteyen üyelerimizin http://tinyurl.com/URGE-MADEN linkinde yer alan başvuru formunu en geç 29 Temmuz 2016 Cuma günü saat 17:30’a kadar doldurmaları gerekmektedir.

Not: Projenin detayları hakkında bilgi almak için, Canan ÇAĞLAYAN
(E-posta: canan.caglayan@immib.org.tr  Tel: 0212 454 05 08) ile iletişime geçebilirsiniz.

EKLER:

2010-8 Sayılı Tebliğ 19.12.2014
UR-GE Projesi Bilgilendirme Notu