03
OCA
2017

İMİB, PR Ajansı arıyor

prworldİstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin halkla ilişkiler çalışmaları, görsel ve yazılı medya ilişkilerinin yönetilmesi ve iletişim danışmanlığı hizmetlerinin yerine getirilmesi hizmeti için ilgili firmalardan teklif alınmasına karar verilmiştir.

Bilgileri ve ekli şartnameye uygun teklifinizin en geç 5 Ocak 2017 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar, Birliğimizde olacak şekilde üzerinde firma ismi veya şahsın yazılı olduğu, teklifin konusunun belirtildiği ve imzalandığı kapalı bir zarf içinde kargo ile veya elden teslimi hususunda gerekmektedir.

PR ŞARTNAME 2017