23
ŞUB
2015

İMİB, doğal taş ihracatçılarına yeni pazarların yolunu açıyor

Blue glossy Earthİstanbul Maden İhracatçıları Birliği, doğal taş ihracatçısı üyelerinin yeni pazarlara girişini kolaylaştıracak önemli bir projeye imza atıyor. İMİB koordinasyonunda  “2023 Hedefinde Doğal Taş Güç Birliği Projesi”  adı verilen oluşumla katılımcı firmalar, ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarına alınacak; eğitimi tamamlayan üye firmalarımız, sektörel ticaret heyeti ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama faaliyetlerine katılabilecek.

Katılımcıların, yüzde 75 oranında devlet desteğinden de yararlanabilecekleri projenin ayrıntıları şöyle:

“2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ” çerçevesinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği koordinasyonunda doğal taş ihracatçısı üyelerimizin yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla yeni bir proje başlatılması planlanmaktadır.

“2023 Hedefinde Doğal Taş Güç Birliği Projesi” adını verdiğimiz bu proje kapsamında, birliktelikleri yurt dışı pazarlamada sinerji yaratacak sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri amaçlanmaktadır. Proje katılımcısı firmalara uygulanacak ihtiyaç/eğitim analizleri sonrasında, firmalar ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim programlarına alınacak ve eğitim programını tamamlayan firmaların yurt dışı pazar araştırması, fuarlar, sektörel ticaret heyeti ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama faaliyetlerine katılmaları mümkün olacaktır.

Bahse konu projeye katılacak firmalar %75 oranında devlet desteğinden yararlandırılacak olup % 25’lik tutar projeye dahil olan firmalarımızdan finanse edilecektir. Örnek olarak Singapur pazarına yönelik gerçekleştirilecek pazar araştırması ve fuar katılımını içeren sektörel ticaret heyetinin maliyeti yol, konaklama ve ikili iş görüşmeleri hizmetleri dahil 4.000 $ olarak belirlenmiş ise katılımcı firmalar net %25 tutar olan 1.000$’ı ödeyecekler, destekten peşin faydalanacaklardır. Söz konusu teşviklere yönelik tüm işlemler Birliğimiz tarafından yürütülecektir.

Bu itibarla, ihracatçı firmalarımızın yeni pazarlara girişini kolaylaştırması hedeflenen söz konusu projeye katılmak isteyen üyelerimizin, http://tinyurl.com/guc-birligi-projesi linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve ekte yer alan talep yazısını elektronik ortamda doldurarak ıslak imzalı çıktısını en geç 10 Nisan 2015 Cuma günü saat 17:30’a kadar kargo yoluyla veya elden Birliğimize (Zeynep ŞEKER: zeynep.seker@immib.org.tr, Tel: 0212 454 06 71) göndermeleri hususunda bilgileri ve gereğini rica ederim.”

EK 1

URGE PROJESİ DUYURU

EK 2

Proje EK I C Katılımcı Şirket Talep Yazısı_00022536_00023185