Genel Sekreterlik

İMMİB – İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), ihracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren 7 (yedi) ayrı Birlikten oluşmaktadır.

AMAÇ

24.000 civarında aktif üyesi bulunan İMMİB’in temel amacı, iştigal sahası içindeki sektörlerde; Türkiye’nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve ihracatçılarımızın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılmasına katkıda bulunmaktır.

FAALİYETLER

 • İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, ülkemiz ihracatını arttırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ürünlere rekabet gücü kazandırmak için 250’ye varan personel sayısı ile pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler özetle,
 • Sektörler itibariyle ihracatı kayıt ve tescil etmek ve bu kayıtları temel alarak istatistikler üretmek,
 • İhracat ile ilgili konularda derinlemesine analizler gerçekleştirerek analiz raporları hazırlamak,
 • Hedef pazarlar için pazar raporları hazırlamak ve benzeri Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,
 • Türk ürünlerini dünya pazarlarına tanıtmak amacıyla ihracat operasyonlarına ilişkin tüm bölgesel işleri gerçekleştirmek ve Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde gerekli ve faydalı görülen diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Dünyanın her ülkesinden satın almacıları Türkiye’ye getirmek, her iki heyet organizasyonunda Türk ihracatçısıyla satın almacıları buluşturmak amacıyla heyetler düzenlemek,
 • Mevcut ve potansiyel pazarlara yönelik pazar araştırmaları yapmak
 • Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk Kimya Sektörü için birçok yenilik ve değişikliği takip ederek bu kapsamda REACH ile ilgili çalışmaları sürdürmek.
 • PR faaliyetleri,
 • İhracata yönelik devlet yardımları, (Turquality, Çevre Destekleri, Fuar Katılım, Ofis Mağaza)
 • Eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi,
 • Üye İhracatçı Firmalara danışmanlık hizmetleri,
 • Koordinasyon faaliyetleri,
 • Dahilde İşleme Rejimi ve ihracatın desteklenmesi konusunda hizmet ve görevleri olarak sıralanabilir.

Genel Sekreterliğin web sitesi: www.immib.org.tr


GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRLİKLER VE BAŞLICA İŞTİGAL SAHALARI

İMİB – İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

Endüstriyel Mineraller, Metalik Mineraller, Doğal Taşlar, Ferroalyajlar vb.

EEİB- Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği

Beyaz Eşya , Elektronik , Kablolar , Elektrik ve Elektrik Üretim Dağıtım ekipmanları , Hizmet

ÇİB – Çelik İhracatçıları Birliği

Uzun Ürünler, Yassı Mamüller, Kütük ve Slab, Boru ve Bağlantı Parçaları, İnşaat Aksamı

İKMİB – İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği

Bitkisel Mamüller, Mineral Yakıtlar, Organik-Anorganik Kimyasal, Eczacılık Ürünleri, Gübreler, Boyalar, Kozmetik, Patlayıcı Maddeler ve Türevleri, Plastikler ve Mamüller

İDDMİB – İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği

Alüminyum Ürünler, Bakır Ürünler, Demir Çelikten Eşyalar (Mutfak Eşyaları, Döküm Mamülleri, Radyatörler, Elektrikli olmayan Soba ve Ocaklar)

JTR – Mücevher İhracatçıları Birliği

Altından Mamül Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası, Gümüşten Mamül Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası, İşlenmemiş veya Yarı işlenmiş Altın, Kıymetli Metallerle Kaplı Döküntü ve Artıklar, Bijuteri, Saatler-Aksam ve Parçaları

HİB – Hizmet İhracatçıları Birliği

Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri, Liman İşletmeciliği ve Yer Hizmetleri, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri, Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Eğlence ve Kültür Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Diğer İş Hizmetleri (Perakende, Gastronomi, Danışmanlık vb.)