02
EKI
2015

Fas Maroc Stone Fuarı URGE Faaliyeti

marocstoneİstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından, “2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen UR-GE projeleri (2023 Hedefinde Doğaltaş Güç Birliği Projesi ve Doğaltaş Pazarlama Takımı Projesi) kapsamında, 8 – 13 Ocak 2016 tarihleri arasında Fas’a yönelik yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda “Maroc Stone – International Marble & Natural Stone Products Fair” fuarına katılım sağlanması planlanmaktadır.

Söz konusu etkinliğe ilişkin taslak program ve şartname ekte sunulmaktadır.

Programlar çerçevesinde, ulaşım, konaklama ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin detaylı fiyat tekliflerinizin 14 Ekim 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ekteki şartname hükümleri doğrultusunda ve kapalı teklif usulüyle Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Teklif son gönderim tarihi 14 Ekim 2015 Çarşamba günü saat 17:30’a kadardır. Teklifler kapalı zarfa, zarfın ağzı firma tarafından mühürlenmiş ve ‘’Fas, Maroc Stone Fuarı İMİB URGE Heyeti” ibaresi yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir. Teklifler komisyon huzurunda açılarak değerlendirilecek olup, verilen tarihten sonra elimize geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilgi için:

Mesut Murat ERSOY

Tel : 0212 454 01 01
E-mail : murat.ersoy@immib.org.tr

EK 1: Taslak Program (1 sayfa)
EK 2: İhale Şartnamesi (6 sayfa)
EK 3: Organizasyon Hizmet Kalemleri (1 sayfa)