08
EYL
2016

MYK Mesleki Yeterlilik Görüş Değerlendirme Süreci

mermer-iscisiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan 31.08.2016 tarih ve 2492 sayılı yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) yetkilendirilen Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde maden sektörüne yönelik olarak “Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3) ve Mermer- Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3) ve Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4)” taslak yeterlilikleri hazırlandığı, söz konusu taslakların tarafları talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu yeterlilik taslaklarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerin anılan kuruma iletilmek üzere aşağıda yer alan web sitesinde yer alan görüş değerlendirme formuna işlenerek 19 Eylül 2016 Pazartesi gününe kadar mehmet.sahin@immib.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Not: http://www.etonet.org.tr adresinden Taslak yeterliliklere ve görüş formuna ulaşılabilmektedir.