13
MAY
2016

Büyükelçiliklerde sorunlar anlatılacak

Ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile Güney Kore, Afganistan ve Kosova arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerin (firmalardan gelen sorun bildirim formlarıyla birlikte) 13 Mayıs 2016 Cuma gününe kadar Türkiye İhracatçılar Meclisine ve e-posta ile merveyildiz@tim.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

EK:Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa)