25
KAS
2014

Burdur’a verilen 51 teşvikten 50’si mermere

Ekonomi Bakan? Burdur'daBurdur ekonomisinin ele alındığı ve Ekonomi Bakanlığı uzmanlarının sunumlarıyla teşvikleri anlatıp, yatırım desteklerini açıkladığı “Burdur Ekonomi Zirvesi” toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Burdur’un geleceğini mermercilik sektörüyle baş başa bıraktı.

Ekonomi Bakanı Zeybekçi’nin açıklamaları ve ortaya koyduğu rakamlar gösterdi ki, ilimize hükümetin önümüzdeki dönemde yapacağı büyük bir yatırım olmayacak. Büyük yatırımlar yerine var olan kaynaklar için teşvikler öngörülüyor. Bu teşviklerin de ağırlıklı olarak mermerciliğe yönelik olacağı görülmekte. Burdur yaşadığı 2 büyük depremden sonra, devlet yardımı alamamanın talihsizliğini yaşayan bir ildir. Ne yazık ki ülkede büyük yatırımların söz konusu olduğu bir zaman da Burdur yine kendi yağıyla kavrulacak gibi görülüyor.

“BLOK ÇIKIŞINI BİR GÜNDE ENGELLEYEBİLİRİZ”

Burdur Ekonomi Zirvesi’nde “Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler ve Beklentiler” başlığıyla konuşmasına başlayan Ekonomi Bakanı Nİhat Zeybekçi, doğal kaynakların bloklar halinde yurtdışına çıkması yerine, katma değerini arttırabilmek için çalışmalar yapılması gerektiğini, farklı dizaynlarla farklı çalışmalarla mermerlerin Türkiye’de işlenebileceğini savunup, Burdur Beji’nin bugün Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün birçok yerinde yer aldığını hatırlattı. Ekonomi Bakanlığı olarak bir günde alınacak bir kararla mermerlerin blok çıkışını engelleyebileceklerini söyleyen Bakan Zeybekçi, bu davranışın etik olmayacağını ama iş çevrelerinin birlik olup, ortak kararlarla çalışma yürütmesinin daha doğru olacağını, bu çalışmalarla beraber doğal kaynakların çevre tahribatını engellemesi için de çalışmalar yapılması gerektiğini, bu çalışmalara destek olabileceklerini ifade etti.

Mermer’de dünya lideri olunabilir

Burdur’un doğal zenginlikleri olduğunu ve mermercilikte önemli bir güç olabileceğini ifade eden Bakan Zeybekçi, “Burdur’da otomotiv fabrikası kuralım desek, tekstil sektörünü canlandıralım desek olmaz. Çünkü bu sektörlerde kümeleşme yok. Bu da uzun yıllar alan bir süreç. Burdur’da doğal zenginlikler var. Mermer ve madencilikte Burdur dünyada 1 numara olabilir. Gıda ve Hayvancılıkta, Organik tarımda desteklerimizi arttırabiliriz. Burdur bir eğitim kenti, eğitim bölgesi yada lojistik bölgesi konuda çalışmalar yürütebiliriz.” dedi.

Burdur’a 50’si mermer 51 teşvik var

Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım’ın ardından “Yatırım Teşvik Sistemi ve Uluslararası Doğrutan Yatırımlar” başlığıyla sunum yapan Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü İbrahim Uslu, Bölgesel, Öncelikli Yatırım Konuları, Stratejik Yatırımlar, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Genel Teşvik olmak üzere 5 farklı teşvik sisteminin olduğunu, Bölgesel Teşviklerde Burdur’un Gıda ürünleri ve içecek imalatı, entegre hayvancılık, seracılık, su ürünleri yetiştiriciliği, tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, ayakkabı imalatı, ağaç ve orman ürünleri imalatı başta olmak üzere 29 farklı sektörde destek alabileceğini belirtti. Genel Müdür Uslu son 2 yıl boyunca yapılan yatırım teşvik sıralamasında Burdur’un 35. sırada yer aldığını, yeni dönemde Burdur ve Türkiye genelinde “Öncelikli yatırımlar” kapsamında düzenlenen teşvik belgelerinin sektörel dağılımında Burdur’un 1’i eğitim, 50’si madencilik sektöründen 51 teşvik aldığını açıkladı.

Burdur doğaltaş, hayvancılık ve eğitim kenti…

Vali Hasan Kürklü, Burdur Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı açılış konuşmasında, bir şehrin ekonomik, kültürel ve idari fonksiyonlarının şehrin çekim merkezi haline gelmesini sağlayacağını söyleyip, “Hepimizin bildiği üzere, şehir denilince ona merkezi özellik kazandıran gelişmesinde etkili olan sosyo-ekonomik özellikleri anlaşılır. Bir şehrin ekonomik, kültürel ve idari fonksiyonları; o şehri çekim merkezi haline getirir. Sahip olduğu potansiyeli iyi kullanarak fonksiyonlarını genişleten ve geliştiren şehirler zamanla bulunduğu bölgenin önemli bir merkezi haline gelir. Ülkemizin her ili kendine özgü değerlere ve kaynaklara sahiptir. Burdur da onu farklı kılan pek çok ekonomik ve kültürel zenginliği olan bir ildir. Burdur, mermer ve doğaltaş zenginliği, süt hayvancılığında geldiği nokta, eğitimde elde ettiği başarılar ve sahip olduğu kültürel miras ile gelişmeye çok açık, çekim merkezi olma potansiyeline sahip bir ildir. İlimizde hali hazırda üretim yapılmakta olan iki Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Burdur merkezde bulunan 57 parsele sahip Burdur Organize Sanayi Bölgesi’nde 44 tesiste üretim yapılmakta ve bu tesislerde 1700 kişi istihdam edilmektedir. 85 hektar alana sahip Bucak Organize Sanayi Bölgesi, 27sinde üretim yapılan, 24 inşası devam eden, 25 adet ise proje safhasındaolan toplam 76 parselden oluşmaktadır. Üretim yapan tesislerde yaklaşık 1500 kişi istihdam edilmektedir. İlimizde yeni kurulmakta olan 2. Organize Sanayi Bölgesinin ise alt yapı ihalesi gerçekleşmiş ve arazi satışlarına başlanmıştır. Burdur ekonomisinde çok önemli role sahip Mermer ve Doğaltaş sektörünü daha katma değeri yüksek ürünler üreten ve daha çok istihdam yaratan bir sektör haline getirmek üzere, Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.

Burdur’un en önemli sektörü mermer ikincisi çimento

Vali Hasan Kürklü’nün Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu’nda düzenlenen Burdur Ekonomi Zirvesi konferansında yaptığı açılış konuşması şöyle;

İlimiz özellikle mermer ve doğaltaş sektörü ile son yıllarda bu alanda markalaşmaya başlamıştır. İlimizde bulunan 126 mermer ocağı ve 95 mermer fabrikası ve atölyesi 7 binden fazla kişiyi istihdam etmektedir. 2013 yılında ilimiz ihracatı 157 milyon doları geçmiştir ve yapılan ihracatın yaklaşık % 66’sını mermer ve doğaltaş sektörü gerçekleştirmiştir. İlimizin ikinci en fazla ihracat yapan sektörü ise çimento sektörüdür. 2013 yılında ilimizden yaklaşık 36 milyon dolarlık çimento ihracatı gerçekleşmiştir. Burdur ilinin üçüncü sıradaki ihracatçı sektörü ise silah sanayidir.

İlimizden ihracat yapılan ülkelerin başında Çin gelmektedir. 2013 yılında Çin’e yapılan ihracat 45 milyon doların üzerindedir. Çin’i 24 milyon dolar ile ABD takip etmektedir. İsrail 11 milyon dolar ile üçüncü sırayı, Kanada 8 milyon dolar ile dördüncü sırayı almıştır.

Diğer yandan, yerel düzeyde takibini yine Kalkınma Ajansımız tarafından yapılan ülke genelinde Ekonomi Bakanlığımızın tarafından yürütülen yatırım teşvik belgeli yatırımlar kapsamından 2009 yılından bu yana Burdur ilimizde 145 adet teşvik belgesi düzenlenmiş, bu belgeler çerçevesinde yaklaşık 650 milyon TL sabit yatırım yapılmış ve yaklaşık 2650 kişinin istihdam edilmesi sağlanmıştır.

Ülkemiz ekonomisine kazandırılan bu yatırım teşvik belgeli yatırımlar neticesinde işletmelerimiz ödemekle yükümlü oldukları KDV, gümrük vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, SGK primi gibi yükümlülüklerden muaf tutulmuş ya da indirimler sağlanmıştır.

Sağlanan bu destek ve hibeler neticesinde işletmelerimizin ekonomik hayatta daha güvenilir, geleceği umut ile bakan ve yatırım ortamından çekinmeyen işletmeler ortaya çıkmaktadır. Tüm bu bilgilerin ışığında; ülkemizde uygulanmakta olan kamu politikaları ile devletimizin her zaman müteşebbisin yanında olduğu, işletmelerin ARGE ve innovatif ürünler üretmeye teşvik ettiği ve uygulanmakta olan teşvik politikaları kapsamında üretim ile ortaya çıkan artı değeri yine üreticiye yansıttığını söyleyebiliriz. Sayın Bakanım, Değerli katılımcılar, sözlerime son verirken İlimiz ekonomisinin her yönü ile değerlendirileceği bu etkinliğin ilimiz ve ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını dilerim.

MAKÜ’ye Mermer ve Doğaltaş Laboratuvarı kuruluyor

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatcı, yaptığı konuşamda “Burdur Ekonomi Zirvesi”ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadığını belirtip, şehrin üniversitesi olmanın böyle bir şey olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni tanıtıp, 6 Fakülte, 4 Enstitü, 10 Meslek Yüksek Okulu, 6 Yüksek okulla beraber 56 akademik birimin bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Saatcı, üniversite bünyesinde kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin yöreyle uyum ve ilişki içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı’nın Türkiye’de TSE mührü alan tek laboratuvar olduğunu, yeni kurulacak Mermer ve Doğaltaş Laboratuvarı’nın, Burdur için önemli bir merkez olacağına inandığını, gelecek Mart ayında 1. Teke Sempozyumu düzenleneceğini ve teke bölgesinin kültür e sanayi alanları başta olmak üzere bir çok konunun ele alınacağını, MAKÜ bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi’nin Türkiye’de bulunan 7 üniversiteden birisi olduğunu söyledi.

http://www.burdurgazetesi.com.tr/haberler/manset-haberleri/15064-burdur-yine-kendi-yagiyla-kavrulacak-faydalanacagimiz-51-tesvikten-50-si-mermere.html