10
EYL
2014

Bentonit mucizesi

HAMİT TECER

HAMİT TECER

Öncelikle bentonit hakkında çok kısabilgivermek isterim. Aslında Bentonit bir ticari addır. TürkMadenKanununa göre yapısında yüzde 50’den fazla montmorillonit minerali bulunan killer, bentonit olarak isimlendirilir. Yani özetle hem endüstriyel alanlarda, hem desağlıkalanlarında bentonitte kaliteyi belirleyen birinci husus montmorillonit mineralinin yüzdesidir. Bu oran ne kadar yüksek olursa hem kullanım alanları, hem dekaliteartmaktadır. Bu nedenle biz bentoniti anlatırken daha çok montmorillonit üzerinde duracağız.

Montmorillonit ilk defa Fransada Montmorillon bölgesinde bulunduğu için bu ad kendisine layık görülmüştür. Simektit grubunun bir üyesidir. Kimyasal olarak kalsiyum sodyum alüminyum silikat diye de anılabilir. Kalsiyum bentonit ve sodyum bentonit olarak iki çeşidi vardır. Kalsiyum bentonit denilince su içinde çok fazla şişmeyen bentonitler, sodyum bentonit denilince su içinde 10-30 katarası şişen bentonitler ifade edilir. Şişme özelliğine, montmorillonit oranına ve rengine bağlı olarak endüstriyel alanlarda çok amaçlı kullanılır. Ama daha önce de söylediğimiz gibi bu yazıda asıl anlatmak istediğimiz bentonitinsağlıkalanlarında kullanımıdır.

İnsanlık tarihi kadar eski!

Bentonit mucizesikil masajı 300x225

Bentonitinsağlıkalanında mucizevi etkilerinin hangi özeliklerinden kaynaklandığını anlatmadan evvel sağlıkta kullanımın insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemekle başlayalım. ÖzellikleMısır’da mumyalama tekniklerinde yoğun bentonit kullanıldığını, bu devirlerde özellikle enfeksiyonel deri hastalıklarında kullanımın yerel halk tarafından bilindiğini ve kullanıldığı kanıtlanmış bir durumdur. Genellikle şifalı çamur olarak adlandırılan bu bentonit yataklarındayağlı kısım diye tabir edilen montmorilloniti yüksek kısımlar oyularak alınmış ve vesağlıkamaçlı kullanılmıştır. Bu yataklarda bulunan bazı alet ve adavatın MÖ 4000-5000 yılına kadar dayandığı belirtilmektedir.

Montmorillonit minerali kristalleri çok büyütmeli mikroskoplarda incelendiği zaman her bir kristalin çok ince yapraklar halinde olduğu görülür. Bu yapraklar o kadar incedir ki 0,1 nano (bir mikronun on binde biri) boyutuna kadar düşebilir. Bu kristallerin eni ve boyu, kalınlığının 20-50 katı kadar olabilir. Yine bu kristallerin ortaları pozitif yüklü, kenarları ise negatif yüklüdür. Tüm uçlarının negatif yüklü olması bütün taneciklerin çok kuvvetli negatifiyon özelliği göstermesini sağlar. Mineralog Robert Marin, bir gram bentonit kristalinin 800 m2 yer kaplayacağını ispatlamıştır. Bu aklın bile alamayacağı bir bir ölçüdür. Dünyada 2 bine yakın mineral, 80 çeşit kil minerali olduğunu ve sadece bu özelliğin montmorillonit mineralinde olduğunu düşünürseniz bunun ne kadar özel bir durum olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

İmmune sistemi kuvvetlendirici

Bentonit mucizesikalsiyumbentonit1 300x172

Montmorillonit kristalleri nano teknoloji ile tamamı minumum kristal boyutlarına indirgenirse her bir tanecik negatif iyon özelliği kazanır. “İnsan sağlığının bozulmasına yol açan gözle görülmeyen elle tutulmayan en önemli 5 şey nedir” diye sorsak herhade çok büyük çoğunluk bakteri, virüs, ağırmetal, toksin(serbest radikaller) ve radyasyon diyecevapverilecektir. Bilindiği gibi bu patojenler yüzeysel yük olarak pozitiftir. Montmorillonit çok yüksek negatif iyon gücü ile dahili olarak kullanıldığında bağırsaklardan, harici olarak kullanıldığında deriden bu patojenleri çeker bağlar ve vucuttan atar. İnsan hastalıklarının pek çoğuna neden olan şeylerin, bu saydığımız 5 patojen olduğunu düşünürsek bentonitinsağlıkalanında ne kadar mucize olduğunu çok daha kolay kavrarız. Bu patojenlerin düzenli bentonit kullanımı ile vucuttan elimine edilmeleri halinde immune sistem kuvvetlenmekte  ve hastalıklara çok daha dirençli hale gelmemize  çok büyük katkı vermektedir. Ağırmetalve toksinlerin yok edilmesinde eşsiz bir kabiliyeti vardır. Özellikle ağır metalleri vucuttan uzaklatırmak tıp dünyasında çok zor bir işlem olarak bilinmektedir. Kullanılan tüm şelatörler vucuda çok ciddi toksik etki yüklemektedir. Bentonit midede kesinlikle parçalanmadığından ve sadece pozitif iyonları negatif iyon özelliği ile çekmesinden dolayı bu işlemi başardığından bir yan etkisi de bulunmamaktadır.

Dünya gıda endeksindeki yeri

Montmorillonit, dünya gıda kodeksinde E 558 olarak belirtilmiş kullanımında sınırlama olmayan, yan etkisi olmayan gıda katkı maddesi olarak belirtilmiş ve yenilebilir kil olarak tanımlanmıştır. Dünyada üzerinde binden fazla akademik çalışma yapılmış ve kendisinden çok önemlisağlıkürünleri ve ilaçlar ürertilmiştir. İleride bu çalışmaların önemli olanlarını sizlerle paylaşacağım. Her yazımda hangi hastalıklarda nasıl kullanılması gerektiğini dünya litertüründeki bilgiler doğrultusunda yazmaya çalışacağım.

Bentonit kullanımlarına ait örnekler

Eski tarihlerde Amorjiyonlar, Aborjinler ve Güney Amerika ve Amerika yerlileri ciddi hastalıkların tedavisinde bentonit kullanmış ve bentoniti “Ee-Wah-Kee” yani “İyileştiren Çamur” diye  adlandırmışlardır.

20. yüzyılın ilk dönemlerinde Almanya’da Doktor Julius Stump, Asya kolerasını tedavi etmede bentonit kullanmış, bir başka Doktor Meyer Camberg ise arsenik etkilerini yok etmekte bentonit kullanmış ve mucizevi sonuçlar almıştır.

1. Dünya savaşında Alman doktorları gıda zehirlenmesinde, dizanteri, ishal ve enfeksiyon kapmış yara tedavisinde bentonit terapisi uygulayarak ölüm oranlarını ciddi şekilde düşürmüşlerdir.

Dünyada en sağlıklı ve en uzun ömürlü insanlar olarakkabuledilen HUNZA insanlarının bentonit yataklarından süzülen bir suyu hergün içtikleri bilinmektedir.

Amazonda Macaw papağanları ve bölgedeki binlerce kuş türü yedikleri bir çeşitmeyveve çiçek özünde bulunan zehirden ölmemek için kitleler halinde her yemekten önce bentonit yemektedirler. Bu olayın National Geografy tarafından belgeseli yapılmıştır.

Rusya’da Chernobill nükleer patlamasında radyasyonun etkilerini azaltmak için bölge insanlarının tamamına bentonitli çukulata yedirildiği bilinen bir gerçektir.

Soru ve değerlendirmelerinizi bekliyorum…

Sağlıklı günler dileği ile!

Read more:http://www.madenmetal.net/bentonit-mucizesi/#ixzz3CuHc1yb2