02
OCA
2015

Bakan onayı olmadan maden ruhsatları devredilemeyecek

maden ruhsatiMaden Kanunu Tasarısı hükümet tarafından dün TBMM’ye sunuldu. Tasarıya göre maden ruhsat devirleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın onayına bağlanıyor. Madenlerden alınan yıllık ruhsat bedelleri 30 kattan fazla artırılıyor.

Devlet hakkı ödemeleri ise 2 kat yükseltiliyor. Madenciler, bu tasarının yasalaşması durumunda yatırım ortamına hiçbir pozitif etkisi olmayacağını savunuyor. 2012 Başbakanlık genelgesinin oluşturduğu tahribatı düzeltecek hiçbir girişimin olmadığı görülen bu tasarının yerli ve yabancı yatırımcıyı da olumsuz etkileyeceği görüşü hâkim.Tasarıda yer alan 3.maddede “Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı Bakan onayı ile devredilebilir. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır.” ifadeleri yer alıyor. Ruhsat devri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na bağlanırken, devir tarihindeki normal tutarın iki katı bedel devlete ödenecek.

ZAMAN