11
KAS
2015

Ar-Ge ve markalaşmaya finansman desteği

arge_arge3Sektörel Tanıtım Grupları, ilgili Birliğin Ar-Ge, ticaret heyetleri, lojistik, pazara giriş engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmaları ile markalaşma faaliyetlerine finansman desteği de sağlayacak.

Ekonomi Bakanlığı’nın Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 11 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin, Sektörel Tanıtım Gruplarının görevlerinin sayıldığı 5. Maddesinin birinci fıkrasının d bendi, “Sektör ihracatının geliştirilmesine yönelik faaliyetler için Bakanlıkça yürütülen başka bir tebliğ kapsamında destekten faydalanmamak şartıyla, ilgili Birliğin AR-GE, ticaret heyetleri, lojistik, pazara giriş engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmaları ile markalaşma faaliyetlerine TİM’in görüşü ve Bakanlık onayı ile finansman desteği sağlamak” şeklinde değiştirildi.

Daha önce grup toplantılarının iki ayda bir zorunlu olarak yapılması gerekirken, yapılan değişiklikle bu süre üç aya çıkartıldı.

Sektörel tanıtım gruplarının bütçeleri de artık yıllık değil, üç yıllık olarak hazırlanacak, TİM’in görüşü alınarak Grup tarafından hazırlanan üç yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, bütçe döneminin başlangıcından en az iki ay önce Tanıtım Grupları Koordinasyon Kurulu toplantısında karara bağlanacak. Her yıl bir sonraki yılın bütçesi gözden geçirilerek gerekirse revize edilebilecek.

Bütçede yurt içi pazara yönelik olan ve uluslararası boyutu bulunmayan tanıtım harcamalarının payı da, toplam bütçe giderlerinin %20’sini geçemeyecek. Halen bu oran %10 olarak uygulanıyordu.

Tanıtım grubunun faaliyetleri kapsamında belirli projeyi yürütmek üzere, tanıtım grubunun sekretaryasını yürüten genel sekreterliklerde istihdam edilen en fazla iki personelin istihdam giderleri, ilgili tanıtım grubunun bütçesinden karşılanabilecek. Ancak, ilgili tanıtım grubunun faaliyet gösterdiği sektörün ürün gruplarının çeşitliliği, tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirildiği ülke sayısı ve hedef pazar sayısı nedeni ile ikiden fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, ilgili tanıtım grubu bütçesinin uygunluğu da göz önünde bulundurularak, TİM’in uygun görüşü ve Bakanlık onayı alınması kaydıyla, ilave iki personel istihdam edilebilecek. Yurt içi tanıtım harcamaları sınırlaması, tanıtım grubunda istihdam edilecek personele ilişkin giderler için uygulanmayacak.

DÜNYA